ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ ΚΑΙ ΔΟΛΙΧΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.833.500,00 €

Υποβλήθηκε πρόταση στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Πρόταση με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Ελασσόνας» κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα ο Δήμος Ελασσόνας για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. Την υποβολή της πρότασης για ένταξη στην πρόσκληση «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία» αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει την ασφαλτόστρωση δύο αγροτικών δρόμων μήκους 6,45 χιλιομέτρων στις Κοινότητες Τσαριτσάνης και Δολίχης προϋπολογισμού 1.833.500,00 € με τα παρακάτω υποέργα:

«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Δολίχης του Δήμου Ελασσόνας» προϋπολογισμού 1.192.000,00 € (με ΦΠΑ)

«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Τσαριτσάνης του Δήμου Ελασσόνας» προϋπολογισμού 641.500,00 € (με ΦΠΑ)

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής και Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας δήλωσε μετά τη συνεδρίαση: «Εγκρίναμε σήμερα δύο σημαντικές μελέτες που ετοίμασε η υπηρεσία μας για τη βελτίωση του αγροτικού δικτύου και τη διευκόλυνση των αγροτών μας. Ο πρωτογενής τομέας είναι η πλουτοπαραγωγική βάση του δήμου μας και χρειάζεται διαρκή υποστήριξη. Η περιοχή της Δολίχης έχει πολλές αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που θα επωφεληθούν και ο κάμπος της Τσαριτσάνης θα ανακτήσει και πάλι την αξία του, με την ασφαλτόστρωση του δρόμου προς τον Ομαδικό Αμπελώνα, με χιλιάδες στρέμματα γης να εξυπηρετούνται από αυτόν».

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΛΙΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

Η μελέτη του έργου για την Κοινότητα Δολίχης αφορά σε εργασίες βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης υφιστάμενης οδού μήκους 4.100,00μ στη θέση «Καστρί», καθώς ο χωματόδρομος είναι κατεστραμμένος και τους μήνες με έντονες βροχοπτώσεις η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται με μεγάλη δυσκολία. Σκοπός της ασφαλτόστρωσης της οδού είναι η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:

 • χωματουργικές εργασίες
 • εργασίες τεχνικών έργων
 • εργασίες οδοστρωσίας
 • εργασίες ασφαλτόστρωσης
 • εργασίες σήμανσης-ασφάλειας

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

Η μελέτη του έργου για την Κοινότητα Τσαριτσάνης αφορά σε εργασίες βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης υφιστάμενης οδού μήκους 2.350,00μ στη θέση «Τουρναβόστρατα», καθώς ο χωματόδρομος είναι κατεστραμμένος και τους μήνες με έντονες βροχοπτώσεις η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται με μεγάλη δυσκολία. Σκοπός της ασφαλτόστρωσης της οδού είναι η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:

 • χωματουργικές εργασίες
 • εργασίες τεχνικών έργων
 • κατασκευή προστασίας, του αγωγού καυσίμων της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.), CASING διαιρεμένου τύπου, σε όλο το μήκος του αγωγού καυσίμων που διέρχεται από την οδό
 • εργασίες οδοστρωσίας
 • εργασίες ασφαλτόστρωσης
 • εργασίες σήμανσης-ασφάλειας

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com