ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Δείτε την ιδρυτική ανακοίνωση του Σ.Ο.Ε.Δ. και την προσωρινή διοικούσα επιτροπή

Η οικογένεια είναι ένας σημαντικός κοινωνικός θεσμός, αφού αποτελεί τον πρωτογενή φορέα κοινωνικοποίησης των μελών της. Αδιαμφισβήτητα ζούμε σε μια εποχή μεταβολών. Στο γενικότερο αυτό πλαίσιο των κρίσεων των δομών, των αξιών και των αλλεπάλληλων κοινωνικών μετασχηματισμών, αυτός ο ύψιστος θεσμός έχει υποστεί σαρωτικές και ταχύρρυθμες αλλαγές. Αλλαγές, οι οποίες δεν αφαιρούν την ιδιότητά της να θεωρείται το κύτταρο της κοινωνίας κι ο θεμέλιος λίθος της οργάνωσής της.

Κάθε άτομο όντας μέλος της οικογένειάς του, λαμβάνει μέσω αυτής τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζεται για να ανοίξει ένα – ένα τα παράθυρά του στον κόσμο. Όλοι εμείς στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας είμαστε μέλη μιας οικογένειας προσωπικής, εργασιακής ή κοινωνικής, ανήκουμε δηλαδή σε ένα ευρύτερο σύνολο.

Μέσα στην παρούσα εποχή μεταβολών όμως, η οικογένεια δεν μπορεί να εκπληρώσει τον ρόλο της χωρίς στήριξη και υποστήριξη, γνώσεις και ευκαιρίες. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, μια ομάδα ανθρώπων παρακινούμενη από τις  κοινωνικές αρετές του σεβασμού, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της παροχής ίσων ευκαιριών και της ανιδιοτελούς προσφοράς και με γνώμονα τη στήριξη  του θεσμού της οικογένειας και των μελών της, αποφάσισε τη συγκρότηση ενός Πανελλήνιου Αστικού Σωματείου, με την επωνυμία «Σωματείο Οικογενειών Ενόπλων Δυνάμεων» και το διακριτικό τίτλο «Σ.Ο.Ε.Δ Οικογένειες Στρατιωτικών» με έδρα το Βόλο.

Σκοπός του σωματείου είναι:

– Η ενίσχυση, η αλληλεγγύη και η ενδυνάμωση των οικογενειών των υπηρετούντων στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς  και η ανάπτυξη και τόνωση παραδοσιακών δεσμών ανάμεσα στους ε.ε και ε.α συναδέλφους και των οικογενειών αυτών.

– Η μελέτη, έρευνα και προβολή των προβλημάτων των μελών των οικογενειών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και ο συντονισμός της δράσης όλων, για την επίλυση τους.

– Η πολιτιστική και πνευματική καλλιέργεια και απασχόληση των μελών.

– Η παροχή κάθε είδους βοήθειας ( ηθική και υλική) στα αναξιοπαθούντα μέλη του.

Οι στρατιωτικοί στενά συνδεδεμένοι με την οικογένεια με την ειδική αλλά και την ευρύτερη έννοια της οικογενείας των ΕΔ, και με έντονο το συναίσθημα του «ανήκειν», ξεπερνάμε το παρελθόν, ακούμε τα κελεύσματα του σήμερα , και προχωράμε στο μέλλον….

Καλή μας αρχή.

Η προσωρινή Διοικούσα επιτροπή Σ.Ο.Ε.Δ

Κοντούρης Δημήτριος, Ντιντιός Θωμάς, Τσακανίκας Ιωάννης , Παπαευαγγέλου Ευάγγελος, Σκρίμπας Δημήτριος.