ΔΩΡΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ “ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ” ΣΤΟ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Η “Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου” με το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης που τη διακρίνει στα πλαίσια του προγράμματος της κοινωνικής της πολιτικής και σε συνεργασία με τη διεύθυνση του 25ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας προχώρησε στην δωρεάν παροχή ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην σχολική μονάδα.

Παρών στην παράδοση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού ήταν ο  Υπεύθυνος Εταιρικής Επικοινωνίας & ΕΚΕ κ. Γρηγόρης Λιογγαρίδης, ο οικονομικός Διευθυντής κ Αντζουλάκος Νικόλαος, ο διευθυντής του 25ου δημοτικού σχολείου Λάρισας κ. Τσιτώτας Κωνσταντίνος και ο υποδιευθυντής κ. Mάτσιας Χρήστος.

O κ. Τσιτώτας  ευχαριστεί  την Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, που με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης  και έχοντας πλήρη επίγνωση του κοινωνικού της  ρόλου, βρίσκεται πάντα δίπλα στην τοπική κοινωνία μέσα από προγράμματα και δωρεάν δράσεις κυρίως σε σχολεία, νοσοκομεία και κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και εύχεται και άλλες εταιρείες  να μιμηθούν το παράδειγμά της.

Η συγκεκριμένη δράση κοινωνικού χαρακτήρα, έχει ως σκοπό την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής και της ποιοτικής αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και την εξοικείωση των μαθητών στις νέες τεχνολογίες.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ