ΠΡΩΤΑ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟΙ

Ανακοίνωση της παράταξης «Ορμή Ανανέωσης»

Σε συνέχεια της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου να προχωρήσει ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων για την αναβίωση του ιστορικού ρολογιού στην πόλη της Λάρισας, η δημοτική παράταξη “Ορμή Ανανέωσης” με επικεφαλής τον Νίκο Γαμβρούλα διαχωρίζει τη θέση της, θέτοντας ως προτεραιότητα τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών για το σύνολο του λόφου του φρουρίου. Πιο συγκεκριμένα με ανακοίνωση της αναφέρει:

Ο ιστορικός λόφος του φρουρίου, αποτελούσε διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα μέρη για την πόλη της Λάρισας. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια με τις εργασίες ανάδειξης του ‘Ά Αρχαίου θεάτρου της πόλης και την παρουσία στο λόφο της Βασιλικής του Αγίου Αχιλλίου, του Μπεζεστενιού στο οποίο θα ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης του στο επόμενο διάστημα, του ναού του πολιούχου της πόλης Αγίου Αχιλλίου, σπουδαίων αρχαιολογικών ευρημάτων, των παλαιών στρατιωτικών αρτοποιείων, αλλά και κτιρίων με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον αποτελεί και στις μέρες μας ένα κεντρικό σημείο αναφοράς για την Λάρισα με ιστορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον.

Τα μνημεία, αρχαιότερα και σύγχρονα που βρίσκονται στον λόφο και περιμετρικά αυτού θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε ως ένα ενιαίο σύνολο.

Η αναβίωση του ιστορικού ρολογιού της πόλης, δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά θα πρέπει να συνδεθεί με τα υπάρχοντα μνημεία και το γενικότερο χώρο. Για να συμβεί αυτό επιτυχημένα, απαιτείται πριν τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων, ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών με τον οποίο θα αποφασίσουμε ως πόλη πως θέλουμε να διαχειριστούμε τον ιστορικό λόφο του φρουρίου.

Μεταξύ άλλων ένας τέτοιος διαγωνισμός θα μας έδινε τη δυνατότητα να αποφασίσουμε πως θα συνδέσουμε τα ιστορικά μνημεία, πως θα πρέπει να είναι οι όψεις των κτιρίων που βρίσκονται περιμετρικά των μνημείων, πως θα μετατραπεί το νότιο κομμάτι του λόφου μετά τις απαλλοτριώσεις, ενδεχομένως ποιες επιπλέον παρεμβάσεις απαιτούνται, που και γιατί θα βρίσκεται το νέο ρολόι της πόλης και γενικά πως θέλει η πόλη τον λόφο του φρουρίου για τις επόμενες δεκαετίες.

Για τον λόγο αυτό η παράταξη μας πρότεινε να αποσυρθεί το θέμα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων για το ρολόι και να προηγηθεί ο διαγωνισμός ιδεών για το λόφο του φρουρίου. Δεν θα πρέπει η κατασκευή του ρολογιού να «τρέξει» επειδή αποτελεί προεκλογική δέσμευση της σημερινής δημοτικής αρχής. Απαιτείται συνολική και ώριμη αντιμετώπιση ενός θέματος με βαρύνουσα σημασία για την πόλη μας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ