ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ένα σημαντικό βήμα ώστε η ΔΕΥΑΛ να καταστεί παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων μειώνοντας το κόστος της ενέργειας που σήμερα καταναλώνει, έγινε με την υπογραφή της ανάθεσης για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 0,5 MW, σε χώρο, εκτός σχεδίου πόλης, κοντά στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού.

Η σύμβαση υπεγράφη από τον Δήμαρχο Λαρισαίων και Πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ Απόστολο Καλογιάννη και τον αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της  «Greenesco Ενεργειακή ΑΕ», στην οποία είχε κατακυρωθεί ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός που είχε προηγηθεί, Χρήστο Ρέτσα. Παρόντες στην υπογραφεί της σύμβασης η οποία έγινε στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΛ ήταν ακόμη ο Αντιπρόεδρος της επιχείρησης Δημήτρης Μαβίδης, ο Γενικός Διευθυντής Δημήτρης Σαββοργινάκης και η νομική σύμβουλος της επιχείρησης Αθηνά Μαυραντζά.

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 500 kWp με την ολοκλήρωσή του θα συνδεθεί με το δίκτυο μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ κάνοντας χρήση του μηχανισμού Virtual net metering. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται, μαζί με τον ΦΠΑ, στο ποσό των 507.160 ευρώ και θα πρέπει να παραδοθεί σε 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Η ολοκλήρωση του φωτοβολταϊκού σταθμού θα μειώσει το κόστος από τις καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος στα  αντλιοστάσια κυρίως αλλά και στη διανομή του νερού που σήμερα καταβάλλει η επιχείρηση στον ΔΕΔΔΗΕ. Το κόστος αυτό υπερβαίνει τα 2,5 εκατ. ευρώ και προκαλείται από το γεγονός ότι η τιμολόγηση γίνεται με οικιακό τιμολόγιο.

Η αναγκαιότητα μείωσης αυτού του κόστους οδήγησε την επιχείρηση στο να σχεδιάσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.  Μετά την υπογραφή της σύμβασης για τον φωτοβολταϊκό σταθμό 0,5 MW θα ακολουθήσει η εκμετάλλευση του βιοαερίου που προέρχεται από τον ΧΥΤΑ , η οποία βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία μολονότι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι πολλές.

Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι «τρέχει»  μελέτη για την ενεργειακή αποτύπωση τόσο του δήμου όσο και της ΔΕΥΑΛ ώστε να αξιοποιηθούν τα στοιχεία που θα προκύψουν για τον καλύτερο σχεδιασμό κάλυψης των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων με «έξυπνους» τρόπους. Ο σχεδιασμός αυτός αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΛ Δ. Μαβίδη, μέσα στο προσεχές 18μηνο και εκτιμάται ότι το οικονομικό όφελος της επιχείρησης από την εξοικονόμηση ενέργειας θα φθάσει, σε πρώτη φάση, το 30% με στόχο να ανέλθει στο 50%.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com