ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε σήμερα τη  σύμβαση της «Μελέτης βελτίωσης Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης, στο  τμήμα Γιάννουλη -Τύρναβος», προϋπολογισμού  699.892,20 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας. Με τη μελέτη του οδικού τμήματος  από την έξοδο της Γιάννουλης έως την αρχή της ανατολικής παράκαμψης Τυρνάβου,   ολοκληρώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε επίπεδο μελέτης, ο άξονας της εθνικής οδού Λάρισας – Κοζάνης, από τη Λάρισα μέχρι τον Τύρναβο,  με συνολικό προϋπολογισμό μελετών 1.598.596,25  ευρώ.

Συγκεκριμένα,  έχει  ήδη ανατεθεί η εκπόνηση μελέτης για το τμήμα από τη Λάρισα  μέχρι τη Γιάννουλη (παράκαμψη Γιάννουλης), προϋπολογισμού 898.704,05  ευρώ, ενώ από τον Τύρναβο – Ελασσόνα έως και τα όρια του νομού, οι μελέτες εκπονούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η νέα μελέτη οδηγεί σε έργο διαπλάτυνσης του υφιστάμενου οδικού τμήματος από την έξοδο Γιάννουλης έως την αρχή της ανατολικής παράκαμψης Τυρνάβου, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, παράπλευρο οδικό δίκτυο και 4 ισόπεδους, κυκλικούς κόμβους.

«Υπογράψαμε ακόμη μια σύμβαση για τη μελέτη της ανακατασκευής του δρόμου που συνδέει τη Γιάννουλη με τον Τύρναβο» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Ο υπάρχων δρόμος δεν πληροί τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου οδικού δικτύου, γι’ αυτό εκπονούμε μια νέα μελέτη στην οποία ενώνουμε την έξοδο της Γιάννουλης με την είσοδο του Τυρνάβου.   Το συνολικό μήκος του νέου δρόμου  είναι 8,3 χλμ και περιλαμβάνει παράπλευρο δίκτυο και τέσσερις νέους κυκλικούς κόμβους. Η μελέτη  οδηγεί σε ένα χρήσιμο έργο που ενισχύει την ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων και  τη γρήγορη και ασφαλή διακίνηση των εμπορευμάτων. Παράλληλα πέρα από τις συνθήκες ασφάλειες δημιουργούμε  και καλύτερες περιβαλλοντικές συνθήκες στην περιοχή. Ο ανάδοχος μπορεί να προχωρήσει γρήγορα την εκπόνηση της μελέτης. Ευχαριστώ τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας που με στρατηγική και  σχέδιο, σε μια δύσκολη περίοδο   έχουν καταφέρει να δημοπρατήσουν  22 μελέτες που οδηγούν σε έργα  800 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Σήμερα χτίζουμε τη Θεσσαλία του αύριο. Προετοιμαζόμαστε ώστε να εντάξουμε έργα τα οποία δημιουργούν θέσεις εργασίας και  φέρνουν χρήμα στην πραγματική τοπική οικονομία» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Χαρακτηριστικά υφιστάμενου οδικού δικτύου

Το υπό μελέτη οδικό τμήμα στην υφιστάμενη κατάσταση του έχει διατομή συνολικού πλάτους 10,50m. Αυτή περιλαμβάνει μια λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,75m εκατέρωθεν ασφαλτοστρωμένο έρεισμα 1,50m και στη συνέχεια μη σταθεροποιημένο έρεισμα με πλήρωση θραυστού αμμοχάλικου (3Α). Η παραπάνω διατομή εφαρμόζεται από την έξοδο Γιάννουλης έως και λίγο πριν τον κόμβο του Τυρνάβου. Στη συνέχεια, στο μεγαλύτερο τμήμα της παράκαμψης Τυρνάβου, η οδός συνολικού πλάτους 22,60m, έχει διαχωρισμένη επιφάνεια κυκλοφορίας, δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και παράπλευρο οδικό δίκτυο.

Αντικειμένου σύμβασης

Το αντικείμενο της υπόψη μελέτης  αποτελείται από τις εξής επιμέρους μελέτες:

-Τη μελέτη διαπλάτυνσης του κύριου οδικού τμήματος από την έξοδο Γιάννουλης έως την είσοδο  Τυρνάβου,  με διαχωρισμένη κυκλοφορία  2+ 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση , συνολικού μήκους 8.300m περίπου,

-Τη μελέτη κατασκευής τεσσάρων (4) Ισόπεδων Κόμβων ( προτεινόμενους κυκλικούς)  για τη σύνδεση της υπό μελέτη κύριας οδικής αρτηρίας με το παράπλευρο οδικό δίκτυο  και με οδικό δίκτυο προς οικισμούς της περιοχής

-Τη μελέτη κατασκευής παράπλευρων οδών της κύριας οδικής αρτηρίας. Στο εξεταζόμενο τμήμα της οδεύσεως θεωρείται απαραίτητη η κατασκευή παραλλήλων σε όλο το μήκος της κύριας οδικής αρτηρίας, ώστε να διατηρηθεί η πρόσβαση των παρόδιων ιδιοκτησιών, καθώς και να αποκατασταθεί το αγροτικό δίκτυο της περιοχής που συμβάλλει στην υφιστάμενη προς βελτίωση οδό.

Σκοπιμότητα του έργου

Η βελτίωση του υφιστάμενου τμήματος από έξοδο Γιάννουλης έως την αρχή της ανατολικής παράκαμψης Τυρνάβου, είναι απαραίτητη επειδή:

-Η σημερινή διατομή του δεν ανταποκρίνεται στους φόρτους και είναι αναγκαίο να επανασχεδιαστεί εφαρμόζοντας τις ισχύουσες προδιαγραφές ΟΜΟΕ.

-Οι συμβολές με το οδικό δίκτυο της περιοχής δεν έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα με αποτέλεσμα να διαπιστώνονται ατυχήματα κυρίως κατά τις αριστερές στροφές.

-Έχει διαπιστωθεί σημαντικός αριθμός τροχαίων ατυχημάτων με μεγάλο αριθμό μετωπικών συγκρούσεων αλλά και στα σημεία των συμβολών.

-Η πρόσβαση στις παρόδιες εγκαταστάσεις συντελείται από την αρτηρία, λόγω απουσίας παράπλευρου οδικού δικτύου με αποτέλεσμα να μειώνεται η οδική ασφάλεια της οδού.

-Το οδικό τμήμα Γιάννουλη-Τύρναβος αποτελεί τμήμα του συνολικού, προς βελτίωση, οδικού άξονα Λάρισας – Κοζάνης.

Η ανάγκη, συνεπώς, επικαιροποίησης των χαρακτηριστικών της οδού είναι επιτακτική, έτσι ώστε το εν λόγω οδικό τμήμα που σήμερα έχει διατομή πλάτους 10,50m, ήτοι μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, να αποκτήσει διατομή με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, διαχωρισμό κυκλοφορίας και παράλληλους εκατέρωθεν οδούς πρόσβασης.

Ο διαχωρισμός των κινήσεων θα ελαττώσει τον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων που οφείλονται σε μετωπικές συγκρούσεις, ενώ η διαμόρφωση των κόμβων θα συντελέσει στην ασφαλή σύνδεση της μελετώμενης οδού με το κάθετο δίκτυο. Η αύξηση των λωρίδων κυκλοφορίας σε δύο ανά κατεύθυνση θα αναβαθμίσει σημαντικά την κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού καθώς και την επιτρεπόμενη ταχύτητα. Η κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου θα συμβάλλει τέλος στην αποφόρτιση του εθνικού δικτύου από την τοπική κυκλοφορία, ενώ παράλληλα θα βελτιωθούν οι συνθήκες πρόσβασης και θα μειωθούν οι απαιτήσεις σύνδεσης των παράπλευρων εγκαταστάσεων.

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ