ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘ.Ε.Α.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Ο.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΓΟΣ

Αρωμα Τυρνάβου, ενδεικτικό της αναγνώρισης που τυγχάνει ο Οινοποιητικός Συνεταιρισμός και ο πρόεδρός του Χρ. Τσιτσιρίγγος, έχει το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο της νεοσύστατης Εθνικής Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών που ιδρύθηκε πρόσφατα με στόχο να καλύψει τις ανάγκες του συνεταιριστικού κινήματος για τη σύσταση μίας εθνικής συντονιστικής οργάνωσης των Αγροτικών Συνεταιρισμών με στόχο την επανένωση του συνεταιριστικού κινήματος κάτω από έναν ενιαίο και ισχυρό φορέα ο οποίος θα αναλάβει την εκπροσώπησή τους τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η ΕΘ.Ε.Α.Σ. πήρε σάρκα και οστά την προηγούμενη Πέμπτη όταν και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, λόγω κορωνοϊού, η πρώτη συνέλευση των εκπροσώπων των ιδρυτικών μελών της και στην οποία συμμετείχαν 105 εκπρόσωποι από τους συνολικά 162 συνεταιρισμούς – ιδρυτικά μέλη.

Στη συνέλευση συζητήθηκαν θέματα που έχουν να κάνουν με την από εδώ και πέρα πορεία της ΕΘ.Ε.Α.Σ και εκλέχτηκε η προσωρινή διοίκηση που έχει ως αποστολή της να οδηγήσει την Ενωση σε εκλογές για την ανάδειξη οργάνων αλλά και να δρομολογήσει μια σειρά θεμάτων άμεση ςπροτεραιότητας.

Στην προσωρινή αυτή διοίκηση της ΕΘ.Ε.Α.Σ. μετέχει και ο πρόεδρος του Α.Ο.Σ. Τυρνάβου Χρήστος Τσιτσιρίγγος ο οποίος με αφορμή την εκλογή του μιλώντας στο paidis.com αφού χαρακτήρισε ιστορική ημέρα την ημέρα πραγματοποίησης της 1ης συνέλευσης αφού όπως ανέφερε δημιουργείται ένας εθνικής σημασίας φορέας τόσο για τους ίδιους τους συνεταιρισμούς και τα προΪόντα τους όσο και για την ίδια την εθνική οικονομία, αφού η ΕΘ.Ε.Α.Σ. αναμένεται να είναι ο ουσιαστικός εταίρος του υπουργείου σε θέματα χάραξης αγροτικής πολιτικής, εκπροσωπώντας τους αγρότες τόσο σε φορείς του υπουργείου, όσο και σε διάφορα όργανα της Ε.Ε.

Παράλληλα σημείωσε ότι οι σημαντικότεροι στόχοι της ΕΘ.Ε.Α.Σ. όπως έχουν τεθεί από την ίδια την Ένωση είναι:

  • Η διάδοση και η προώθηση της Συνεταιριστικής ιδέας και η ανάδειξη του ρόλου και της προσφοράς των συλλογικών δράσεων των αγροτών στην κοινωνία και την Εθνική Οικονομία.
  • Η συμμετοχή στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής ένωσης αλλά και σε διεθνείς οργανισμούς που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τον αγροτικό τομέα της Ελλάδος και τη λειτουργία των συλλογικών του δραστηριοτήτων.
  • Η ανάδειξη και ενδυνάμωση των συλλογικών δράσεων των αγροτών ως απαραίτητο εργαλείο της αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και ως μέσο της διατήρησης της προστασίας του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού στην ελληνική ύπαιθρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο δ.σ. της ΕΘ.Ε.Α.Σ. συμμετέχει από το νομό Λάρισας και ο πρόεδρος του ΘΕΣΓΗ Π. Καλφούντζος.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com