ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ 4 ΑΤΟΜΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Δείτε τα θέματα ημερήσιας διάταξης στη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή

Στην πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και για διάστημα μέχρι 5 Ιουλίου αναμένεται να προχωρήσει ο δήμος Τυρνάβου με στόχο να καλύψει σημαντικές ανάγκες σε υπηρεσίες του.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με εισήγηση της διεύθυνσης Περιβάλλοντος που θα συζητηθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου την ερχόμενη Παρασκευή πρόκειται να προσληφθούν:

3 υπάλληλοι ΥΕ ως εργάτες νεκροταφείων και

1 υπάλληλος ΔΕ χειριστής μηχανημάτων έργου.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εν τω μεταξύ τα θέματα στην διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου είναι:

  1. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
  2. Συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης για κατεπείγον και αποκλειστικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του ν. 4412/2016.
  3. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
  4. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
  5. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
  6. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Τυρνάβου.
  7. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την απόκρουση της από 19-01-2021 αγωγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας.
  8. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την απόκρουση της από 21-01-2021 αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λάρισας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com