ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

To  ΔΣ  της  ΕΛΜΕ  Λάρισας  διαπιστώνει  ότι  έχει  αυξηθεί  ο  αριθμός  των  ευρωπαϊκών  προγραμμάτων   που  υλοποιούν  μια  σειρά  σχολεία  αλλά  και  οι  τοπικές  υπηρεσίες  του  Υπουργείου. Επειδή  η  υλοποίησή  τους  συνεπάγεται  μια  σειρά  χρηματοδοτήσεων   των  προγραμμάτων  αυτών , ζητά  την  δημοσίευση   όλων  εκείνων  των  στοιχείων  που  θα  δημιουργούσαν    ένα  πλαίσιο  διαφάνειας   γύρω  από  το  ύψος  των  οικονομικών  μεγεθών  αλλά  και  των  συμμετεχόντων  σε  αυτά.

Καλεί τη διοίκηση να μεριμνήσει ώστε η υλοποίηση των προγραμμάτων να γίνεται με ισότιμους όρους για κάθε εκπαιδευτική μονάδα και κάθε εκπαιδευτικό. Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει η  διοίκηση να λειτουργεί και σε σχέση με προγράμματα που υλοποιούν οι υπηρεσίες της τοπικά (ΠΔΕ – ΔΔΕ).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com