ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

Ανακοίνωση της διοίκησης του ΕΚΛ με αφορμή την κακοκαιρία “Μήδεια”

Τις επόμενες μέρες οι καιρικές συνθήκες θα είναι πάρα πολύ άσχημες, θα επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες με αποτέλεσμα να τίθεται  σε κίνδυνο η υγεία και σε πολλές περιπτώσεις και η σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων. Για αυτό τον λόγο πρέπει να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα τεχνικά  μέτρα για τις όποιες εργασίες πραγματοποιηθούν και συγχρόνως η Επιθεώρηση Εργασίας πρέπει να πραγματοποιήσει τόσο προληπτικούς όσο και κατασταλτικούς ελέγχους.

Πιο συγκεκριμένα να εξασφαλίζονται  ζητήματα όπως (και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία):

  • Οι χώροι εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργασία πρέπει να έχουν θερμοκρασία ανάλογη με την φύση της εργασίας και την σωματική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεση της.
  • Εφόσον οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε εξωτερικές θέσεις εργασίας, αυτές πρέπει να διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να προστατεύονται από τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις (δυσμενείς καιρικές συνθήκες) και να μην κινδυνεύουν να γλιστρήσουν ή να πέσουν.
  • Να χορηγείται στους εργαζόμενους στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, εξοπλισμός ατομικής προστασίας για προστασία από το ψύχος.
  •  Η οργάνωση και ο ρυθμός εργασίας δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
  • Απαγορεύεται η απασχόληση ανηλίκων εργαζομένων σε εργασίες κατά τις οποίες ο νέος εκτίθεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών.

Ειδικότερα για τα τεχνικά και οικοδομικά έργα:

  • Αντιστηρίξεις, εκσκαφές κλπ πρέπει να επανελέγχονται από τον επιβλέποντα μηχανικό πριν την επανάληψη εργασιών που έχουν διακοπεί λόγω θεομηνίας ή παγετού και να αναγράφονται οι σχετικές παρατηρήσεις στο ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας.
  • Όσον αφορά τα ανυψωτικά μηχανήματα, απαγορεύεται η εγκατάσταση ή χρήση τους σε καιρικές συνθήκες που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την ευστάθεια τους.
  • Οι προσωρινές εργασίες σε ύψος εκτελούνται μόνο όταν οι καιρικές συνθήκες δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων.
  •  Όλες οι βοηθητικές κατασκευές πρέπει να επιθεωρούνται από το αρμόδιο πρόσωπο ως προς την αντοχή, τη σταθερότητα και τα μέτρα ασφαλείας σε περίπτωση θεομηνίας και πριν από την επανάληψη των εργασιών. Σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών διακόπτονται οι εργασίες οι οποίες παρεμποδίζονται άμεσα από αυτές. Οι εργασίες αυτές επαναλαμβάνονται μετά την αποκατάσταση των ασφαλών συνθηκών εργασίας.

Η αναλυτική εξειδίκευση των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που πρέπει κατά περίπτωση να λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της καταπόνησης των εργαζομένων λόγω ψύχους, έντονης χιονόπτωσης και παγετού πρέπει να γίνεται με την συμμετοχή του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Τα Σωματεία ή και οι Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας έχουν το δικαίωμα διαβούλευσης και υπογραφής συλλογικών ρυθμίσεων με αντικείμενο την εφαρμογή σχεδίου αντιμετώπισης της καταπόνησης των εργαζομένων, σε συνεργασία και με τον Τεχνικό ασφάλειας και τον γιατρό εργασίας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ έχουν υποχρέωση εντατικοποίησης των προληπτικών ελέγχων κατά την χειμερινή περίοδο σε όλους τους εργασιακούς χώρους, με προτεραιότητα σε εκείνους με την μεγαλύτερη επιβάρυνση, καθώς και άμεσης ανταπόκρισης στις σχετικές καταγγελίες των εργαζομένων και των Σωματείων τους και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών παραβιάσεων ή μη συμμόρφωσης εργοδοτών προς τις υποδείξεις που γίνονται.

Οι συνάδελφοι εργαζόμενοι μπορούν να απευθύνονται για σχετικές  καταγγελίες στο ΕΚΝΛ και τα Σωματεία του, στα μέλη των ΔΣ, στους εκλεγμένους συνδικαλιστές, στα γραφεία τους (Εργατικής Πρωτομαγιάς 6) και στα τηλέφωνο 2410 250708. Μα μην επιτρέψουμε να κινδυνεύσει καμία ζωή συναδέλφου σε αυτές τις συνθήκες.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com