ΝΕΟ ΈΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ενημερώνει ότι έχει αλλάξει το έντυπο της αίτησης για χαρακτηρισμό γεωργικής γης από την Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος  (ΠΕΧΩΠ) της ΠΕ Λάρισας (φωτοβολταϊκά, βιοαέριο κ.τ.λ). Το έντυπο θα είναι διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr ακολουθώντας την παρακάτω διαδρομή:

Ενημερώσεις → Γεωργικά Θέματα  επιλέγοντας Έτος:2021, ΠΕ: Λάρισας, Κατηγορία: Γεωργικές Ενημερώσεις

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com