ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 14 Φεβρουαρίου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ.5 του π.δ.24/1997, μετά από πρόταση του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ.4, 29 παρ.1 περίπτ. β΄, 38 παρ.1, 40 παρ.1 και 41 παρ.3 του π.δ.24/1997, στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως :
Ι. Κ α τ΄ ε κ λ ο γ ή
1. 239539 Γαβράς Χρήστος του Ευθυμίου
244701 Λάμπρου Παναγιώτης του Δημητρίου
Υπηρεσίας Γραφείου, εκτός οργανικών θέσεων
2. 254786 Βαργιαμίδου Αθανασία του Κυριάκου
3. 247058 Βασιλάκη Δήμητρα του Μιχαήλ
4. 247606 Γιαννάτος Γεώργιος του Διονυσίου
5. 246863 Κρεζίας Σπυρίδων του Αντωνίου
6. 248009 Κλητοράκης Γεώργιος του Δημητρίου
7. 247635 Γκιόλιας Χρήστος του Κωνσταντίνου
8. 254600 Διαμαντής Ευάγγελος του Νικολάου
9. 254874 Γιουβαννοπούλου Φανή του Βασιλείου
10. 249751 Ανδρεαδάκης Νεκτάριος του Μανούσου
11. 254653 Πουλίζου Μαρία του Δημητρίου
12. 249298 Αθανασοπούλου Δήμητρα του Αθανασίου
13. 256193 Αθανασοπούλου Βασιλική του Θεοδώρου
14. 249539 Γύπαρη Ζαμπία του Μάρκου
15. 249493 Χρυσανθάκης Λάμπρος του Θεοδώρου
16. 254644 Παπαγεωργοπούλου Παρασκευή του Αντωνίου
17. 250309 Μπερτάνος Βασίλειος του Ευσταθίου
18. 256262 Τσιρέλη Αικατερίνη του Στεφάνου
19. 249739 Ακάσογλου Σωφρόνιος του Γεωργίου
20. 254626 Λαγός Κωνσταντίνος του Γεωργίου
21. 247340 Χατζηπαντελή Κλεονίκη του Παναγιώτη
22. 246824 Ηλιόπουλος Παναγιώτης του Γρηγορίου
23. 254603 Θεοφιλόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου
24. 245659 Καρακοντίνος Ευστράτιος του Δημητρίου
25. 253046 Μαργέτης Αναστάσιος του Νικολάου
26. 254650 Παυλάκη Βασιλική του Παναγιώτη
27. 249058 Τσιτσιμπίκος Χρήστος του Θωμά
28. 257251 Κομμάτα Μαρία του Ευθυμίου
29. 250633 Τσιάκαλος Στέλιος του Ηλία
30. 248471 Νικολάου Κανέλλος του Βασιλείου
ΙΙ. Κ α τ΄ α ρ χ α ι ό τ η τ α
241315 Φιλιππούσης Ιάκωβος του Γεωργίου.