ΤΑ ΤΕΛΗ ΛΑΊΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Στην δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Τυρνάβου αναμένεται να εγκριθούν τη Δευτέρα τα τέλη λαϊκής αγοράς που θα ισχύσουν στο δήμο, σύμφωνα με εισήγηση που παρουσιάζει η δημοτική αρχή στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Δεδομένης της επερχόμενης τροποποίησης του κανονισμού λαϊκών αγορών του Δήμου Τυρνάβου και προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία αυτών σας παραθέτουμε τους κάτωθι πίνακες ώστε να εγκριθούν τα αντίστοιχα δημοτικά τέλη:

Δημοτική Κοινότητα Τυρνάβου

Α/Α ΘΕΣΗ Τέλος Ημερήσιας Προσέλευσης Συνολικό

Ποσό/χώρο

Ευρώ/μ. Ευρώ/μ.
1 82 Στεγασμένοι χώροι πρόσοψης 2,5 μ. 1,50 3,75
2 62 Υπαίθριοι χώροι πρόσοψης 3,00μ. 1,00 3,00
Δημοτική Κοινότητα Αμπελώνα
Α/Α ΘΕΣΗ Τέλος Ημερήσιας Προσέλευσης

Ευρώ/μ.

Συνολικό

Ποσό/χώρο

Ευρώ/μ.

1 217 Υπαίθριοι χώροι πρόσοψης 3,00μ. 1,00 3,00

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στην εβδομάδα ο δήμος Τυρνάβου προχώρησε στη χάραξη των θέσεων στη λαϊκή αγορά ενώ με χθεσινή απόφαση του δημάρχου Τυρνάβου ορίστηκε υπεύθυνη λαϊκών αγορών στο δήμο η υπάλληλος Αικ. Νασίκα η οποία θα μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Τυρνάβου και θα έχει την γενικότερη εποπτεία φροντίζοντας για τη επίλυση προβλημάτων που θα ανακύπτουν, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της απόφασης.

loading...