ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Με αφορμή το σημερινό σχόλιο για τον προϋπολογισμό του δήμου Τυρνάβου και την προετοιμασία της “Πόλης που Θέλουμε” διευκρινίζεται ότι εκ παραδρομής γράφηκε ότι η σύνταξη του προϋπολογισμού έγινε από ιδιώτη, ενώ το ορθό είναι ότι ο προϋπολογισμός συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του δήμου με ευθύνη του διευθυντή Π. Τριανταφύλλου και ότι η εκτύπωση έγινε σε ιδιώτη που διαθέτει το κατάλληλο λογισμικό.

Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας…