ΣΥΝΠΟΛΙΤΕΙΑ: ΈΡΓΑ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Κατέθεσε εναλλακτική πρόταση επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Τυρνάβου

Στο πλαίσιο της συζήτησης επί του σχεδίου προϋπολογισμού σε συνεδρίαση της Ο.Ε. του Δήμου Τυρνάβου η παράταξη ΣυνΠολιτεία  κατέθεσε πρόταση για αλλαγή ενός κωδικού που αφορά τη χρηματοδότηση έργων στην πλατεία από κονδύλια του δήμου με χρηματοδότηση έργων στον πεζόδρομο της Αγίας Παρασκευής σύμφωνα με πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου Τυρνάβου:

Η εναλλακτική πρόταση έχει ως εξής:

“Το ποσό των 73.000,00  Ίδιων Πόρων που προβλέπεται στο σχέδιο του προϋπολογισμού στο κωδικό εξόδων Κ.Α. 30-7332.12 και προορίζεται για εργασίες Αναμόρφωσης Κεντρικής Πλατείας Τυρνάβου να ενταχθεί στον κωδικό Κ.Α. 30-7333.34  με προορισμό, έργα ανάπλασης του πεζόδρομου της Αγίας Παρασκευής. Για τα έργα αυτά να  αξιοποιηθεί η μελέτη που εκπόνησε ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης μας με την βοήθεια του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λάρισας το 2018 στα πλαίσια του έργου «Ανοιχτό Εμπορικό Κέντρο».

Εφόσον συμπεριληφθεί η παραπάνω πρόταση θα εγκρίνουμε το σχέδιο του προϋπολογισμού.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Το έργο ανάπλασης της κεντρικής πλατείας της πόλης του Τυρνάβου εντάσσεται στην ανάγκη αναμόρφωσης του κέντρο της πόλης αλλά και της επίλυσης του σημαντικότερου προβλήματος που ταλανίζει την πόλη και είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος, ο οποίος δημιουργεί «ασφυξία» και συνθήκες δυσλειτουργίας στις δραστηριότητες μιας σύγχρονης πόλης. Σημαντικές παρεμβάσεις στο κέντρο της πόλης (πεζοδρομήσεις, διαπλατύνεις πεζοδρομίων, αναμόρφωση κεντρικής πλατείας και πλατεία αγοράς) έχουν να γίνουν από την περίοδο 1990 – 1994 και τούτο γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν μπόρεσε να επιλυθεί το βασικό πρόβλημα που αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη για την ολοκλήρωση παρεμβάσεων στο κέντρο της πόλης και αυτό δεν είναι άλλο από την παράκαμψη της πόλης του Τύρναβου και ή απομάκρυνση της διέλευσης της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαρίσης Ελασσόνας από το κέντρο. Ως εκ τούτο παραμένει ακατανόητη η στάση της σημερινής δημοτικής αρχής στον να ακυρώσει το έργο της «Βορειοδυτικής Παράκαμψης» που είχε δρομολογηθεί από την δημοτική μας αρχή τη προηγούμενη περίοδο 2014-2019.

Κατά συνέπεια ένας νέος σχεδιασμός της κεντρικής πλατείας θα έπρεπε να έχει την δυνατότητα να μεγαλώσει ουσιαστικά την πλατεία με την απομάκρυνση των καθιστικών από αυτή και την πεζοδρόμηση της οδού μπροστά από τα καταστήματα «εν Τυρνάβω», «κούτσι» κλπ όπως και την μετατροπή της οδού Καραολή-Δημητριού και τμήματος της οδού Πολυτεχνείου σε οδούς «ήπιας κυκλοφορίας» στα πρότυπα του έργου «των αναπλάσεων» των οδών Δημοκρατίας, Ανεξαρτησίας, Χατζηαντωνίου και Λαρίσης που πρόκειται να υλοποιηθεί εντός του παρόντος έτους και είναι και αυτό ένα δικό μας έργο.

Στόχος των παρεμβάσεων όμως στο κέντρο της πόλης του Τυρνάβου δεν θα έπρεπε να είναι μόνο οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και η προσβασιμότητα ή η διευθέτηση ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων.

Κύριος στόχος είναι η «εμπορική» αναβάθμιση και η ανάπτυξη της τοπικής αγοράς, η ανάγκη στήριξης της βιωσιμότητας μέσω της αντιστροφής της σχέσης με την αγορά της Λάρισας, η οποία απορροφά το μεγαλύτερο ποσοστό της τοπικής αγοραστικής δύναμης, των επενδύσεων, των  πολιτιστικών δράσεων και της ψυχαγωγίας των πολιτών της πόλης μας.

Αυτός είναι και παραμένει ο στόχος του έργου των «αστικών αναπλάσεων» και πάνω σ΄ αυτό το στόχο προτείνουμε να υιοθετηθεί στο νέο Τεχνικό Πρόγραμμα το έργο της «ανάπλασης του πεζόδρομου της Αγίας Παρασκευής»

Η επιλογή της πρότασης πέραν από του ότι είναι σημαντικό μέρος του σκεπτικού που αναφέρθηκε παραπάνω γίνεται και για τους παρακάτω λόγους:

  1. Ο πεζόδρομος της Αγ. Παρασκευής είναι ένας από τους σημαντικότερους δρόμους της τοπικής αγοράς και θα πρέπει με τα έργα μας ως δήμος να δείξουμε το ενδιαφέρον μας για την αναβάθμισή της, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία
  2. Ο πεζόδρομος της Αγ. Παρασκευής αποτελεί την βασική οδό σύνδεσης της Κεντρικής Πλατείας με το πάρκο της «Τούμπας» του μεγαλύτερου αθλητικού πυρήνα και αστικού πρασίνου της πόλης
  3. Ο δήμος και η Τεχνική Υπηρεσία θα μπορούσε να αξιοποιήσει την μελέτη που εκπόνησε ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης μας με την βοήθεια του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λάρισας το 2018 στα πλαίσια του έργου «Ανοιχτό Εμπορικό Κέντρο», που δηλώνει την σημασία που δίνει ο ίδιος ο εμπορικός κόσμος στα έργα ανάπλασης των εμπορικών οδών της πόλης