ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 113 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ανακοίνωση της παράταξης Ορμή Ανανέωσης

Με έκπληξη ενημερωθήκαμε για την προκήρυξη 8μηνης πρόσληψης 113 συμβασιούχων στον Δήμο Λαρισαιών, με μόλις 2 ημέρες προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών.
Εκτός αυτού βέβαια, υπάρχει και κάτι ακόμη πιο ιδιαίτερο και εξαιρετικά προβληματικό: Από την προκήρυξη απουσιάζουν τελείως τα κριτήρια μοριοδότησης. Δεν αναφέρεται πουθενά πως θα λάβει μόρια κάποιος υποψήφιος, ώστε να δημιουργηθεί ένας πίνακας κατάταξης.

Πιο συγκεκριμένα: Λαμβάνει μόρια κάποιος που είναι άνεργος; Κάποιος που είναι τρίτεκνος ή πολύτεκνος; Κάποιος που έχει ανήλικα τέκνα; Κάποιος με αναπηρία δική του ή μέλους της οικογένειας του; Η προϋπηρεσία δίνει μόρια; Ουδείς γνωρίζει!

Και αν λαμβάνει μόρια με τα παραπάνω, γιατί δεν αναφέρεται πουθενά στην προκήρυξη; Τι θα γίνει με όσους υποψηφίους δεν κατέθεσαν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά παρ’ όλο που κατέχουν τα κοινωνικά κριτήρια ή την προϋπηρεσία, εξαιτίας της μη αναφοράς τους στην προκήρυξη;

Και αν δεν λαμβάνουν μόρια τα κοινωνικά κριτήρια ή η προϋπηρεσία, με ποια κριτήρια θα προσληφθούν οι υποψήφιοι;
Θα αναρτηθεί πίνακας κατάταξης με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου, όπως συμβαίνει στις προσλήψεις 8μήνων;
Διαδικασία ενστάσεων υπάρχει;

Μέσα σε 2 ημέρες εκατοντάδες συμπολίτες μας αναζητούσαν απαντήσεις στα παραπάνω και απαντήσεις δεν μπόρεσαν να πάρουν.
Η διαδικασία μπορεί να είναι νόμιμη και να δίνεται η δυνατότητα στους δήμους για fast track διαδικασίες προσλήψεων λόγω covid 19, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η δημοτική αρχή δεν μπορούσε να ορίσει καθαρά κριτήρια μοριοδότησης στην προκήρυξη. Η απουσία κριτηρίων θολώνει το τοπίο των προσλήψεων, δημιουργεί σκέψεις για αδιαφανή διαδικασία, ενώ για ακόμη μια φορά συμπολίτες μας μιλούν για περίεργες προσλήψεις και αναξιοκρατία στον Δήμο.

Η δημοτική αρχή οφείλει απαντήσει στα παραπάνω και να εξηγήσει στους συμπολίτες μας α) Γιατί δεν υπήρχαν κριτήρια μοριοδότησης στην προκήρυξη, β) Με ποια κριτήρια θα προσληφθούν οι υποψήφιοι, γ) Πως μπορεί κάποιος να διαπιστώσει πως δεν θα αδικηθεί από την διαδικασία και δ) Αν θα ανακοινωθεί πίνακας κατάταξης.

Η διαδικασία πρέπει να αναβληθεί, να διορθωθεί ως προς τα κριτήρια μοριοδότησης και να επανεκδοθεί.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com