Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 113 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Σε ανακοίνωση – απάντηση της δημοτικής αρχής για το θέμα των προσλήψεων 113 συμβασιούχων στο δήμο Λαρισαίων με αφορμή τις ανακοινώσεις παρατάξεων της αντιπολίτευσης αναφέρονται τα παρακάτω:

“Με αφορμή τον «θόρυβο» που δημιουργήθηκε για προκήρυξη προσλήψεων των 113 εργαζομένων στο Δήμο, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Σε μια τόσο κρίσιμη περίοδος χρειάζεται συνεννόηση. Δεν χρειάζονται πλειοδοσίες «οδηγίες» και ανακοινώσεις από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης που μόνο στόχο έχουν να θολώσουν τα νερά και να πλήξουν την δημοτική αρχή

O Δήμος Λαρισαίων για να καλύψει τρέχουσες σημαντικές ανάγκες σε ό,τι αφορά στους τομείς της Καθαριότητας, του Πρασίνου και του Αμαξοστασίου, προχώρησε στην έκδοση προκήρυξης για την πρόσληψη 113 εργαζομένων ορισμένου χρόνου, με διάρκεια σύμβασης από 2 εως 8 μήνες. Η προκήρυξη έγινε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στο υπ’ αριθμ 9755/8-2-2021  έγγραφο του ΥΠΕΣ αναφέρεται «ότι έως τις 28 Φεβρουαρίου, με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού, για περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας»

Επίσης, στο υπ. αριθμ 91546/24-12-2000 στο έγγραφο του ΥΠΕΣ σημειώνεται ότι «…καθίσταται δυνατή η εκ νέου πρόσληψη ατόμων που είχαν ήδη απασχοληθεί στους φορείς για την αντιμετώπιση των ίδιων ή παρεμφερών αναγκών, καθότι τα  άτομα αυτά διαθέτουν εμπειρία στο αντικείμενο και μπορούν να παρέχουν άμεσα, χωρίς να απαιτηθεί χρόνος προσαρμογής, βέλτιστες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο…»

Επομένως, οι διαδικασίες και οι τρόποι έκδοσης των προκηρύξεων και οι δυνατότητες επιλογής προσωπικού, προκύπτουν από το νομοθετικό πλαίσιο που όρισε η κυβέρνηση.

Σημειώνεται ότι η πρόσληψη συμβασιούχων για τους συγκεκριμένους τομείς είναι απολύτως αναγκαία, λόγω των σημαντικών αρρυθμιών που προκαλούν στη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου,  η πιστή τήρηση των μέτρων προστασίας από τον covid, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τις άδειες του προσωπικού  (π.χ. άδειες εργαζομένων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, ύπαρξη κρουσμάτων σε εργαζόμενους αλλά και προσωπικό σε καραντίνα λόγω επαφής με κρούσματα).

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η επιλογή σημειώνουμε τα εξής:

Σε συγκεκριμένες  ειδικότητες που σχετίζονται κυρίως με θέσεις οδηγών/χειριστών μηχανημάτων διαφόρων τύπων καθώς και για τις τεχνικές ειδικότητες στο Αμαξοστάσιο του Δήμου θα προτιμηθούν υποψήφιοι με πρόσφατη εμπειρία στο Δήμο και γνώση του μηχανολογικού εξοπλισμού των υπηρεσιών του, όπως άλλωστε ορίζει και η προαναφερθείσα εγκύκλιος.

Πρόκειται για 22 σε σύνολο 113 θέσεων. 

Με απόφαση του Δημάρχου, για όλες τις υπόλοιπες θέσεις, που δεν απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση η οποία θα οργανωθεί από υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου Λαρισαίων. Στη διαδικασία αυτή καλούμε να παραστούν και να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν,  εκπρόσωποι των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 4 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Λεπτομέρειες για την διαδικασία της κλήρωσης θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Η δημοτική αρχή θα συνεχίσει να κινείται στην κατεύθυνση της διαφάνειας και της νομιμότητας, χωρίς παιγνίδια και μικροπολιτικές  λογικές.

Ωστόσο, αυτό που θα πρέπει να προβληματίσει όλους μας, αιρετούς και κοινωνία είναι  ο μεγάλος αριθμός των αιτήσεων για θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου με διάρκεια από 2 έως 8 μήνες και η αγωνία των συμπολιτών για μια πρόσκαιρη θέση εργασίας. Μια ζοφερή εικόνα που διαμορφώνεται μέρα με την ημέρα στην κοινωνία μας, με τις σημαντικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού, μετά από μια δεκαετία από την χρεοκοπία και τα Μνημόνια. Καταδεικνύεται έτσι,  το βάθος της κρίσης και η αναγκαιότητα του σχεδιασμού της επόμενης ημέρας μετά την πανδημία.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com