ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 1ου Δ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 2ου Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Στην διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1η Μαρτίου αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για την Υποβολή πρότασης ένταξης στο «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία», των έργων της Ενεργειακής Αναβάθμισης του 1ου Δ.Σ. Τυρνάβου και του 2ου Δ.Σ. Τυρνάβου αφού η επιτροπή προηγουμένως εγκρίνει και τις σχετικές μελέτες.

Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

  1. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης αναφορικά με τη μισθωτική σύμβαση ακινήτων του Κληροδοτήματος Δημητρίου & Ραλλούς Τζάλλιου.
  2. Αποδοχή επιχορήγησης στο Δήμο Τυρνάβου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης. – Κατανομή της επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Τυρνάβου. (αριθ. πρωτ. 11204/12-02-2021 απόφαση ΥΠΕΣ).
  3. Έγκριση της αριθ. 03/2021 μελέτης του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου». – Υποβολή πρότασης ένταξης στο «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία», σύμφωνα με τη σχετική 104 α.π. 175/19-01-2021 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  4. Λήψη απόφασης περί μη διακοπής ή αλλαγής χρήσης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου, στο πλαίσιο κατάθεσης πρότασης ένταξης στο «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία», σύμφωνα με τη σχετική 104 α.π. 175/19-01-2021 πρόσκληση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  5. Έγκριση της αριθ. 04/2021 μελέτης του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελώνα».- Υποβολή πρότασης ένταξης στο «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία», σύμφωνα με τη σχετική 104 α.π. 175/19-01-2021 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  6. Λήψη απόφασης περί μη διακοπής ή αλλαγής χρήσης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελώνα, στο πλαίσιο κατάθεσης πρότασης ένταξης στο «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία», σύμφωνα με τη σχετική 104 α.π. 175/19-01-2021 πρόσκληση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com