ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Π.Τ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Ε.Ε.

Μετά την παραίτηση του Νικολάου Κίσσα από μέλος της Τοπικής Διοίκησης του Περιφερειακού τμήματος Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (7ο Π.Τ. Ο.Ε.Ε.), τη θέση του καταλαμβάνει ο Νικόλαος Νάτσιος (απόφαση 1η /14-01-2021 της Τοπικής  Διοίκησης).

Η νέα σύνθεση της Τοπικής Διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας του Ο.Ε.Ε. έχει ως εξής:

Πρόεδρος               Κοτσιμπογεώργος Ηλίας

Αντιπρόεδρος          Αναγνωστόπουλος Ευάγγελος

Γεν. Γραμματέας     Παπακωνσταντίνου Αθανάσιος

Οικον. Επόπτης       Μαργαριτόπουλος Ιωάννης

Μέλος                    Ισαακίδης Πολυχρόνης

Μέλος                    Νάτσιος Νικόλαος

Μέλος                    Τσουλούφης Μαργαρίτης

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ