ΜΕ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Με τηλεκπαίδευση θα γίνονται από αύριο, Τρίτη 16 Μαρτίου, τα μαθήματα σε όλα τα σχολεία Α/ΒΑΘΜΙΑΣ και Β/ΒΑΘΜΙΑΣ εκπαίδευσης και στο νομό Λάρισας σύμφωνα με έγγραφα που έφτασαν στις διευθύνσεις των σχολείων. Την ίδια ώρα οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής θα συνεχίσουν δια ζώσης τα μαθήματα.

Μάλιστα σε γνώση των διευθύνσεων των σχολείων  έχει σταλεί και η εγκύκλιος της γ.γ. του υπουργείου κ. Αν. Γκίκα η οποία αναφέρει τα εξής:

Μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την Τρίτη 16.03.2021 και για όσο χρονικό διάστημα θα ισχύσει η αναστολή λειτουργίας τους, υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση καλύπτοντας τη διδακτέα ύλη.

Για την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ισχύουν τα εξής:
 Η με αρ. πρωτ. 120126/ΓΔ4/12.09.2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β΄ 3882) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
 Η με αρ. πρωτ. 155692/ΓΔ4/14.11.2020 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Οδηγίες και πληροφορίες για την Εξ. Αποστάσεως Εκπαίδευση»
 την με αρ. πρωτ. 156645/ΓΔ4/16-11-20 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Επέκταση ωρολογίου προγράμματος»

Σημειώνεται ότι οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης συνεχίζουν τη δια ζώσης Εκπαίδευση.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com