ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 600€ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Θα πρέπει να περιμένουν λίγες ακόμη ημέρες οι σεισμόπληκτοι του δήμου Τυρνάβου για να εισπράξουν τα χρήματα που δικαιούνται ως επίδομα ύψους 600 € το οποίο δικαιούνται για κάλυψη των πρώτων βιοτικών  αναγκών, αφού ήδη οι επιτροπές που συστήθηκαν στο δήμο έχουν ξεκινήσει τους ελέγχους σε σπίτια και δικαιολογητικά. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και συντονιστή του έργου των επιτροπών Λάσκο Μανδηλά οι πληρωμές θα ξεκινήσουν στις αρχές τις επόμενης εβδομάδας.

Πάντως αίσθηση προκαλεί η πληροφορία που έφτασε στο paidis.com σύμφωνα με την οποία υπάλληλος που ασχολείται με την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής βρίσκεται σε άδεια.

Οι επιτροπές

Εν τω μεταξύ στη συγκρότηση τριμελών Επιτροπών καταγραφής και αποτίμησης ζημιών και για τον υπολογισμό και επικύρωση των οικονομικών ενισχύσεων για τις ζημιές που προκλήθηκαν, σε όλο το Δήμο Τυρνάβου, σε κύριες κατοικίες και οικοσκευές από το σεισμό της 3ης Μαρτίου έτους 2021, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων, σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και θεομηνιών, του άρθρου 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 33862/2019-ΦΕΚ 1699/Β/16-5-2019 «Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές», προχώρησε με απόφασή του ο δήμαρχος Τυρνάβου. Οι επιτροπές αυτές αποτελούνται από τους κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου Τυρνάβου:
Α)
1) Σακούτσιος Γεώργιος, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου,
2) Γκατζούνη Ευθαλία, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Κοιν. Πολιτικής Δήμου Τυρνάβου
3) Ρόκος Δημήτριος, ΤΕ Μουσικών, υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Κοιν. Πολιτικής Δήμου Τυρνάβου
Β)
1) Πουρνάρας Ιωάννης, ΠΕ Πολιτικών-Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Τυρνάβου,
2) Πολίτη Κων/να, ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Κοιν. Πολιτικής Δήμου Τυρνάβου
3) Μπουκουβάλα Ελευθερία, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, υπάλληλος Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Κοιν. Πολιτικής
Γ)
1) Ιωάννης Πετρούλης, ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Τυρνάβου,
2) Ντέλας Γ εώργιος, ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Κοιν. Πολιτικής
3) Κατσούλη Στυλιανή, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, υπάλληλος Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Κοιν. Πολιτικής

Ως Συντονιστής του έργου των παραπάνω τριμελών Επιτροπών του Δήμου Τυρνάβου ορίζεται ο κ. Μανδηλάς Λάσκαρης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Τυρνάβου.

Έργο των ανωτέρω Επιτροπών είναι αφενός η καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών που προκλήθηκαν στις κύριες κατοικίες και στις οικοσκευές αυτών από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου έτους 2021 στα διοικητικά όρια του Δήμου Τυρνάβου και αφετέρου η επικύρωση της οικονομικής ενίσχυσης με βάση την καταγραφή των ζημιών. Θα ακολουθήσει υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών ή μεμονωμένων ατόμων που επλήγησαν και καταβολή του συνόλου της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης σε κάθε δικαιούχο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com

1 Trackback / Pingback

  1. ΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - Paidis.com

Comments are closed.