ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ

Ψήφισμα του Π.ΣΕ. ΟΓΑ (ΟΠΕΚΑ – ΕΦΚΑ ΑΓΡΟΤΩΝ)

Ο ΠΣΕ ΟΓΑ στηρίζει το δίκαιο αίτημα των 68 εργαζομένων στον ΟΠΕΚΑ (43 στην Κεντρική Υπηρεσία και 25 στις Περιφερειακές Διευθύνσεις) μέσω του «Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα Κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» για την κατεπείγουσα παράταση των συμβάσεών τους (με λήξη από τα τέλη Απριλίου 2021), αλλά και του συνόλου των συναδέλφων τού εν λόγω Προγράμματος, των οποίων η επιλογή έγινε με αυστηρά κοινωνικά κριτήρια (μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑμΕΑ, άνω των 50 ετών κ.ά.).

Με δεδομένα…

 1. Το σημαντικό αποτύπωμα των συμβασιούχων συναδέλφων μας κατά την άσκηση των καθηκόντων που τους ανατέθηκαν σε νευραλγικές θέσεις, τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία όσο και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού, με ανάληψη πρωτοβουλιών και ανταπόκριση τόσο σε υποστηρικτικά όσο και σε αυξημένων ευθυνών πόστα (Τμήματα Χορήγησης και Ελέγχου Επιδομάτων, Διοικητικής Μέριμνας, Πληροφορικής), με αδιάλειπτη παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος και πλήρη εξειδίκευση, που τους καθιστούν απαραίτητους για την περαιτέρω εύρυθμη λειτουργία του ΟΠΕΚΑ.
 1. Την έλλειψη πρόβλεψης από τον ΟΑΕΔ για ανάλογο Πρόγραμμα εντός του 2021. 
 1. Την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση λόγω COVID-19. 
 1. Τα ασφυκτικά αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας στη χώρα μας λόγω των αντεργατικών πολιτικών όλων ανεξαιρέτως των κυβερνήσεων, που γεννούν φτώχεια και εξαθλίωση.
 1. Την εντεινόμενη υποστελέχωση του ΟΠΕΚΑ από ενάρξεως λειτουργίας του λόγω:
  • της χωρίς σχεδιασμό ανάληψης του ρόλου του ως εξέλιξη ενός ήδη κατακερματισμένου και αποδυναμωμένου πρ. ΟΓΑ (ενσωμάτωση του 50% των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ από 1/1/2017), με γηράσκον προσωπικό, εξαιτίας και της μακρόχρονης απουσίας νέων προσλήψεων &
  • της με ελλιπέστατη προετοιμασία ανάληψης νέων αντικειμένων χωρίς καμία μέριμνα για αντίστοιχη ενίσχυση με επιπλέον προσωπικό.
 1. Τη βαρύνουσας σημασίας για το κοινωνικό σύνολο αποστολή του ΟΠΕΚΑ ως βασικού βραχίονα προνοιακής πολιτικής, καθώς απευθύνεται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
 1. Την αδιάκοπη οικονομική αιμορραγία από τον κατακερματισμό των αντικειμένων του Οργανισμού και την ανάθεσή τους από τις Διοικήσεις σε ιδιώτες, η αξία του παρεχόμενου έργου των οποίων, επιπροσθέτως, είναι αμφίβολης ποιότητας και αποτελεσματικότητας, επιβαρύνει δε περαιτέρω το ήδη εξασθενημένο προσωπικό (π.χ. call center).
 1. Τα υποβληθέντα αιτήματα πολλών Φορέων στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας για την ανάγκη παράτασης των εν λόγω συμβάσεων.
 1. Τις παρατάσεις συμβάσεων που έχουν εγκριθεί σε άλλες περιπτώσεις εργαζομένων (Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων, Τομέας Υγείας κ.ά.)…

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, δίνοντας το πράσινο φως για την παράταση των εν λόγω συμβάσεων, είναι το ελάχιστο που μπορεί να πράξει εν μέσω υγειονομικής κρίσης, καλπάζουσας ανεργίας και διαχρονικής επιβολής αντεργατικών πολιτικών από την εκάστοτε κυβέρνηση.

Στον ΠΣΕ ΟΓΑ συνεχίζουμε να ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ για την εξασφάλιση της αξιόπιστης και επαρκούς λειτουργίας του ΟΠΕΚΑ, καθώς και για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.

 • Καμία απόλυση συμβασιούχου συναδέλφου – μετατροπή όλων των συμβάσεων ΙΔΟΧ σε ΙΔΑΧ. 
 • Όχι στην ομηρία και στην εκμετάλλευση των συμβασιούχων συναδέλφων – Όχι στους μισθούς-κοροΐδία των 550 ευρώ. 
 • Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με αδιάβλητες διαδικασίες, πλήρη εργασιακά δικαιώματα για την εκτέλεση όλων των εργασιών που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων της καθαριότητας και της φύλαξης των κτιριακών δομών. 
 • Ταχεία πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας – ιδιαίτερα σε όσες δομές παρατηρείται ακραία υποστελέχωση. 
 • Ανάληψη νέων αντικειμένων έπειτα από ενδελεχή μελέτη και σχεδιασμό, που θα συμπεριλαμβάνει και την αύξηση των οργανικών θέσεων, με αντίστοιχη μέριμνα για την ταχύτατη κάλυψή τους. 
 • Απομάκρυνση όλων των ιδιωτικών εταιρειών και των εργολάβων (υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης και τηλεφωνικού κέντρου).

ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΞΩ ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ