ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΑΠΥΣΠΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΥΣΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τις αποφάσεις για τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων α/βαθμιας και β/βαθμιας εκπαίδευσης σε επίπεδο περιφέρειας Θεσσαλίας (ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ) υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέων περιλαμβάνοντας στις σύνθεσή τους και τους εκπαιδευτικούς που πρώτευσαν στις ψευτοκλογές όπου η αποχή των εκπαιδευτικών ξεπέρασε το 90%. Τώραα μένει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των αιρετών που έτσι και αλλιώς είχαν δεσμευθεί ότι θα παραιτηθούν.

Δείτε παρακάτω τις αποφάσεις της υπουργού:

ΑΠΥΣΠΕ

Συγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Θεσσαλίας ως εξής:
1. Δοδοντσάκης Γεώργιος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Τρικάλη Χρήστο, Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.

2. Μωραΐτη Πολυξένη-Μαρία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ60 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή της τον Χατζηλέλεκα Δημοσθένη, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.

3. Πολύζος Γεώργιος, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως
μέλος με αναπληρώτριά του την Καραγιώργου Αικατερίνη, Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.

4. Νάστος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Πολύζο Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

5. Τσιούλκας Χρήστος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Λούτσου Ζαφειρία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

4. Κουρουτός Μιχάλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή Πατησίων» ως μέλος με αναπληρωτή του τον
Σελέκο Δημήτριο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα Ιδιωτικά «Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη».

5. Βουρκούδης Απόστολος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ88.03, που υπηρετεί στην «Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης» ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σακκά Παναγιώτη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.02, που υπηρετεί στα Ιδιωτικά «Εκπαιδευτήρια Αθηνά».

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

4. Μπακογιάννης Κωνσταντίνος, του Ιδιωτικού Σχολείου «Εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη» με αναπληρωτή του τον Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, του Ιδιωτικού Σχολείου «Σύγχρονη Παιδεία, Βαθειά – Κυραϊλίδη».

5. Ράπτης Νικόλαος, του Ιδιωτικού Σχολείου «Εκπαιδευτήρια Ράπτου» με αναπληρωτή του τον Μανάκο Δημήτριο, του Ιδιωτικού Σχολείου «Εκπαιδευτήρια Αθηνά».

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Χατζοπούλου Ιωάννα, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ (προσωρινός κλάδος), της Περιφερειακής Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας με αναπληρώτριά της την κ. Δεσκάτα Ελένη, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας.

ΑΠΥΣΔΕ

Συγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Θεσσαλίας ως εξής:

1. Δοδοντσάκης Γεώργιος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ως Πρόεδρος με αναπληρώτριά του την Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ79.01.

2. Κανδήλα Ιουλία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή της τον Μπουραζάνα Κωνσταντίνο, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ03 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03.

3. Σταχτέας Χαράλαμπος, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Ζιάκα Βασιλική, Διευθύντιρα Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11.

4. Καραβασίλης Χρήστος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Κίτο Ευάγγελο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης

5. Καρκαλής Νικόλαος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Μιχαλόπουλο Γεώργιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

4. Κουρουτός Μιχάλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή Πατησίων» ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σελέκο Δημήτριο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα Ιδιωτικά «Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη».

5. Βουρκούδης Απόστολος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ88.03, που υπηρετεί στην «Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης» ως μέλος με αναπληρώτριά του την Αντωνιάδου Γεωργία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα Ιδιωτικά «Εκπαιδευτήρια Ράπτου».

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

4. Μπακογιάννης Κωνσταντίνος, «Εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη» με αναπληρωτή του τον Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, «Σύγχρονη Παιδεία Βαθειά – Κυραϊλίδη».

5. Ράπτης Νικόλαος, «Εκπαιδευτήρια Ράπτου» με αναπληρωτή του τον Μανάκο Δημήτριο, «Εκπαιδευτήρια Αθηνά».

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Χατζοπούλου Ιωάννα, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ (προσωρινός κλάδος) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας με αναπληρώτριά της την κ. Τερζούδη Μαρία, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας.

Η θητεία των μελών των  Συμβουλίων λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ