ΜΕΧΡΙ ΑΥΡΙΟ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΜΕ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ

Ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρος του συλλόγου εκπαιδευτικών α/βαθμιας του νομού Δ. Παπαποστόλου

Όλοι οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ της Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, οι οποίοι επιθυμούν να καταστούν δικαιούχοι εμβολιασμού για πρώτη φορά, από αδιάθετες δόσεις εμβολίων στα κατά τόπους εμβολιαστικά κέντρα, καλούνται:

  1. Να συμπληρώσουν τα ακριβή στοιχεία που ζητούνται στον σύνδεσμο που τους έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), μέχρι και την Τετάρτη 31-03-2021, προκειμένου να καταρτιστεί κατάλογος κοινός για την Α’/θμια και Β’/θμια Εκπαίδευση, ταξινομημένος ανά ημερομηνία γέννησης, με φθίνουσα σειρά ηλικίας.

Η υποβολή των στοιχείων στον ανωτέρω  σύνδεσμο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμπερίληψη των εκπαιδευτικών στον ενιαίο Πίνακα εκπαιδευτικών Α’/θμιας και Β’/θμιας, που επιθυμούν να καταστούν δικαιούχοι εμβολιασμού για πρώτη φορά, από αδιάθετες δόσεις εμβολίων στα εμβολιαστικά κέντρα της ΠΕ Λάρισας.

  1. Επισήμανση: Ο Πίνακας που στάλθηκε ή θα αποσταλεί από την κάθε σχολική μονάδα, ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία των υποψήφιων για εμβολιασμό εκπαιδευτικών της αποτελεί, επίσης, απαραίτητο παραστατικό έγγραφο για την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες & οι Προϊστάμενοι/νες των σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Λάρισας, να ενημερώσουν άμεσα όλους τους/τις εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας τους.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com