ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Σε ιδιώτη ανατίθεται με απόφαση του δημάρχου Γ. Κόκουρα η διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες πρασίνου και κηποτεχνίας ΔΕ Αμπελώνα», εκτιμώμενης αξίας 19.920,00ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Με την ίδια απόφαση ο δήμαρχος προχώρησε στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.

Βάσει της απόφασης η υπηρεσία «Εργασίες πρασίνου και κηποτεχνίας ΔΕ Αμπελώνα», ανατίθεται στην εταιρεία Νικόλαος & Νεοκράτης Σωτ. Παπακωνσταντίνου Γεωπονικές
Επιχειρήσεις OE, με έδρα την Λάρισα και την οδό 14χλμ ΕΟ Λάρισας – Αθηνών έναντι αμοιβής 19.920,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com