ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ, ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε σήμερα απόφαση για τον καθορισμό του συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού ως ακολούθως: