Η ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Συγκροτήθηκε με απόφαση της υπουργού Παιδείας το Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.), στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, το οποίο έχει ως αποστο­λή την υποβολή εισηγήσεων – γνωμοδοτήσεων προς το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και, ιδίως, για τους τομείς και ειδικότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα δημόσια Ι.Ε.Κ., Μετα- λυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, ΕΠΑ.Λ., δημόσιες Ε.Σ.Κ. και ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες, πέραν του εγκεκριμένου κορμού μαθημάτων, εφόσον τεκμηριωμένα αποσκοπούν στην ενίσχυση του αναπτυ­ξιακού χαρακτήρα της συγκεκριμένης περιφέρειας.

Το συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

 1. Ευθύμιο Παπαδογιάννη του Γεωργίου, Διευθυ­ντή του 1ου Δ.Ι.Ε.Κ. Λάρισας, με Α.Δ.Τ. AM372067, ως Συντονιστή, με αναπληρωτή τον Γεώργιο – Αριστείδη Παπαθανασίου του Κωνσταντίνου, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Βόλου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ308781.
 2. Θεόδωρο Μπαλωμένο του Πέτρου, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Καρδίτσας, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 318226, ως τακτικό
  μέλος, με αναπληρωτή τον Προκόπιο Γκιμούσια του Σταύρου, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Τρικάλων, με Α.Δ.Τ. AM
 3. Νικόλαο Ντόγκατου Κωνσταντίνου, Διευθυντή του 1ου Ε.ΠΑ.Λ. Τρικάλων ως Αναπληρωτή Συντονιστή, με Α.Δ.Τ. ΑΙ851655, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Γκίκα του Ιωάννη, Διευθυντή του 2ου Ε.ΠΑ.Λ. Βόλου, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 366261.
 4. Μαργαρίτη Μπασδαβάνο του Γεωργίου, Διευθυ­ντή 3ου Εσπερινού Ε.ΠΑ.Λ. Λάρισας με Α.Δ.Τ. Κ 705569, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Βασιλική Ψα­ριανού του Απόστολου, Διευθύντρια του 7ου Ε.ΠΑ.Λ. Λάρισας, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 790957.
 1. Ευαγγελία Αντωνίου του Ιωάννη, Διευθύντρια της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. Λάρισας, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 353149, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αλ­κιβιάδη Κουκουλή του Γεωργίου, Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. Βόλου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 807806.
 2. Κωνσταντίνο Λέγκα του Σωτηρίου, Προϊστάμενο του ΑυτοτελούςΤμήματος Περιφερειακού Παρατηρητη­ρίου Απασχόλησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 016958, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Μιχα­ήλ Σακελάρη του Θεοδώρου, Υπάλληλο του Τμήματος Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της Διεύ­θυνσης Ανάπτυξης της ΠΕ Λάρισας, με Α.Δ.Τ. Π 514066.
 1. Κωνσταντίνο Κολλάτο του Επαμεινώνδα, Δημο­τικό Σύμβουλο του ΔήμουΤεμπών, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 795065, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Χρήστο Παπα­ρούνα, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με Α.Δ.Τ. AM
 2. Ευφροσύνη Δαγλαρίδη του Μιχαήλ, Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, (Σ.Ε.Β.), ως κοινό εκπρόσωπο των εργοδοτικών φορέων, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 301645, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Παρασκευή Καγκελάρη του Κωνσταντίνου, Επιστημονικό Στέλεχος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 798259.
 3. Χρήστο Μπλουγούρα του Δημητρίου, Οικονο­μικό Επόπτη της Ε.Σ.Ε.Ε., ως κοινό εκπρόσωπο των ερ- γοδοτικών φορέων, με Α.Δ.Τ. AA970621, ως τακτικό μέ­λος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Ζαφείρη του Χρήστου, Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας, (ΣΕΤΕ), με Α.Δ.Τ.Χ 642153.
 4. Φανή Χρήστου του Χρήστου, Επιστημονική συ­νεργάτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 264303, ως τακτικό μέλος.
 5. Κωνσταντίνο Παναγούλη του Στέφανου, Επι­στημονικό συνεργάτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, με Α.Δ.Τ. AM 826000, ως τακτικό μέλος

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com