Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 1ου – 2ου – 6ου ΕΠΑΛ ΚΑΙ 1ου Ε.Κ.

Σήμερα υπογράφηκε από το δήμαρχο Λαρισαίων η απόφαση για την προσωρινή μετεγκατάσταση των 1ου, 2ου, 6ου ΕΠΑΛ και του 1ου Ε.Κ. σύμφωνα με την οποία το 2ο ΕΠΑΛ στο διδακτήριο του 3ου Γυμνασίου, το 1ο ΕΠΑΛ,  το 6ο εσπερινό ΕΠΑΛ και το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο σε κτίριο του ΤΕΙ Λάρισας.

Με δεδομένη την απόφαση του δημάρχου που δεν έχει κοινοποιηθεί ακόμη στη διεύθυνση Β/βαθμιας εκπαίδευσης στα παραπάνω σχολεία τα μαθήματα θα γίνουν αύριο διαδικτυακά.

Δείτε την απόφαση του κ. Καλογιάννη όπως δημοσιεύθηκε:

Αποφασίζουμε:

Την µετεγκατάσταση του 1ου ΕΠΑΛ, του 6ου εσπερινού ΕΠΑΛ και του 1ου ΕΚ, τα σχολικά κτήρια των οποίων κρίθηκαν ακατάλληλα λόγω του σεισµού, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, campus ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, το οποίο µε την υπ. αριθµ. πρωτ. έγγραφο 6218/21/ΓΠ1/12-4-2021 παραχωρεί εικοσιεννέα (29) αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και τρία (3) γραφεία για τους καθηγητές των εν λόγω σχολικών µονάδων µέχρι τέλους Ιουνίου 2021.

Επισηµαίνεται ότι η εκπαιδευτική διαδικασία και η παρουσία των µαθητών στους χώρους του campus ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των ∆ιευθύνσεων των Σχολικών µονάδων που µετεγκαθίστανται. Οι διατιθέµενοι χώροι πρέπει να παραδοθούν στην κατάσταση στην οποία παραλαµβάνονται.

Την µετεγκατάσταση του 2ου ΕΠΑΛ στο 3ο Γυµνάσιο του ∆ήµου Λαρισαίων για τους ίδιους λόγους.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com