ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΣΚΟΠΕΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΧΕΛΩΟ

Το σχόλιο του Μ. Χαρακόπουλου, με αφορμή απαντήσεις που πήρε από τους Κ. Καραμανλή και Κ. Σκρέκα

«Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ξεκάθαρη πρόθεση των υπουργών  Υποδομών και Περιβάλλοντος να προβούν σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την επανεκκίνηση του έργου του Αχελώου. Εύχομαι να μην υπάρξουν άλλοι σκόπελοι αφού η ολοκλήρωση της ήπιας εκτροπής των υδάτων, άλλα και των συνοδών έργων, θα δώσει λύσεις σε θεμελιώδη, περιβαλλοντικής κυρίως σημασίας, προβλήματα του θεσσαλικού κάμπου, με παράλληλα οφέλη στην εθνική οικονομία».

Τα παραπάνω τόνισε ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, μετά τις απαντήσεις που έλαβε από τους υπουργούς, Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή και Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα σε ερώτησή του (30.11.2020) για το μέλλον του έργου του Αχελώου.

Ο Θεσσαλός πολιτικός ζητούσε από τους αρμόδιους υπουργούς να υπάρξει ένας οδικός χάρτης για το μέλλον του έργου, το οποίο, παραμένοντας ημιτελές δεν μπορεί να αποδώσει τα υδρευτικά, αρδευτικά, ενεργειακά και εν συνόλω τα περιβαλλοντικά οφέλη στη θεσσαλική γη και παράλληλα αποτελεί πεδίο συγκρούσεων σε τοπικό και πολιτικό επίπεδο με προσφυγές στη δικαιοσύνη. Αφορμή υπήρξε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), που ουσιαστικά ακυρώνει την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του υδροηλεκτρικού έργου της Μεσοχώρας (ΥΗΕ Μεσοχώρας), καθώς και οι δημόσιες αναφορές για πιέσεις για την αύξηση των επενδύσεων αιολικών – φωτοβολταϊκών σε βάρος της υδροηλεκτρικής ενέργειας, που μπορεί να παραχθεί πιο εύκολα από ένα σχεδόν έτοιμο έργο.

Η απάντηση Καραμανλή

Στην απάντησή του, ο υπουργός Υποδομών αναφέρει ότι «για την περιορισμένη μεταφορά υδάτων στον Θεσσαλικό κάμπο βασικός στόχος του έργου της εκτροπής του ποταμού Αχελώου είναι η μικρή μεταφορά υδάτων από ένα πλεονασματικό υδατικό διαμέρισμα της χώρας προς ένα άλλο ελλειμματικό αυτό της Θεσσαλίας.

Τα τελευταία χρόνια ο Θεσσαλικός κάμπος αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα λειψυδρίας και η άμεση άρδευση του συνόλου του κάμπου με την απόληψη νερού από την υδρολογική λεκάνη του Αχελώου αποτελεί τη μόνη λύση ανάπτυξης.

Πλεονεκτήματα της ήπιας εκτροπής σε υδρευτικό/αρδευτικό επίπεδο είναι ότι θα προσφερθεί νερό ύδρευσης στις αστικές πόλεις (έναντι της ύδρευσης από γεωτρήσεις οι οποίες ενέχουν κινδύνους για την υγεία των πολιτών) και άρδευση στα αγροκτήματα της Θεσσαλίας, με παράλληλη παροχή λύσης στο πρόβλημα της υφαλμύρινσης των υπογείων υδροφορέων που είναι επιτακτικό.

Το έργο δεν αντιστρατεύεται αλλά εξυπηρετεί τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και δεν υποθηκεύει στο ελάχιστο το αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό μέλλον της Αιτωλοακαρνανίας, καθώς οι εναπομένουσες, μετά την εκτροπή, ποσότητες νερού στον ήδη ρυθμισμένο υδραυλικά Αχελώο θα υπερεπαρκούν, ώστε να μην επηρεάζονται τα οικοσυστήματα, να αρδεύονται οι αρδεύσιμες εκτάσεις και να υδρεύονται οι οικισμοί της Αιτωλοακαρνανίας με παράλληλη προστασία τους από πλημμύρες λόγω υπερχειλίσεων του ποταμού.

Στο πλαίσιο του ως άνω σχεδιασμού έχουν κατασκευασθεί αναπτυξιακά έργα άμεσης προτεραιότητας όπως, το φράγμα Συκιάς, η σήραγγα εκτροπής και το φράγμα Μεσοχώρας με δαπάνες κεφαλαίων πολλών εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να έχουν μέχρι τώρα αποδώσει στην Εθνική οικονομία.

Το Υπουργείο μας, μόλις του κοινοποιηθεί η ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και σε πλήρη προσαρμογή επί των διαλαμβανομένων της, θα προβεί στην ανασύνταξη/αναμόρφωση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου ήπιας εκτροπής των υδάτων του Αχελώου και στη συνέχεια στον ανασχεδιασμό και εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων».

Η απάντηση Σκρέκα

Από την πλευρά του ο κ. Σκρέκας γνωστοποιεί «ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως είναι αυτονόητο, θα εφαρμόσει την Απόφαση του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου της χώρας (ΣτΕ), καθώς και τις επιταγές που απορρέουν από την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία. Επίσης σημειώνουμε ότι, σύμφωνα µε το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών για τη Δυτική Στερεά Ελλάδα (2014), το φράγμα της Μεσοχώρας δεν συνδέεται µε την εκτροπή του Αχελώου, αλλά προβλέπεται να λειτουργήσει ως υδροηλεκτρικό και απομπλέκεται από την εκτροπή. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την υλοποίηση της κατάρτισης της 2ης Αναθεώρησης όλων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, µε στόχο τη βιώσιμη διαχείριση των λιμνών και των ποταμών της χώρας».