Ν. ΓΑΤΣΑΣ: ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ

Υπογράφηκε πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του δήμου Ελασσόνας και του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο “WE GO 2”  και των παράλληλων δράσεων που έχουν ως κεντρικό άξονα την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών που επέζησαν από την έμφυλη βία, ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας υπέγραψε περιφερειακό πρωτόκολλο συνεργασίας με το «Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας», οργανισμούς και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναπτυξιακούς και εκπαιδευτικούς φορείς και επιχειρήσεις.

Με το πρωτόκολλο συνεργασίας ο κάθε φορέας αναλαμβάνει πρωτοβουλία δικτύωσης που θα συμβάλει στη δημιουργία και στη λειτουργία ενός τοπικού μηχανισμού για τη συντονισμένη ανάπτυξη και διαχείριση σχεδίων οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών που επέζησαν από την έμφυλη βία.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς αποσκοπούν στη δημιουργία ενός εργαλείου, μέσω του οποίου θα υποστηρίζεται η ανάπτυξη, η βελτίωση και η επισημοποίηση των επαγγελματικών τους σχέσεων, των αντιλήψεων και των πρακτικών τους, ώστε να εξυπηρετήσουν την από κοινού συμβολή τους στην ικανότητα των γυναικών να ζουν χωρίς βία, και να αποκτούν δεξιότητες για την αξιοποίηση επιπλέον ευκαιριών για αξιοπρεπή εργασία.

Με την ευκαιρία της υπογραφής του πρωτοκόλλου συνεργασίας ο κ. Γάτσας δήλωσε: «Η υπεράσπιση του δικαιώματος του κάθε ανθρώπου να ζει χωρίς βία είναι αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας, των φορέων της και όλων των ευσυνείδητων πολιτών. Η πρωτοβουλία που θα αναλάβει σε τοπικό επίπεδο ο Δήμος Ελασσόνας, με την υποστήριξη του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, είναι η στήριξη γυναικών που έχουν υποστεί έμφυλη βία και παραμένουν ευάλωτες στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα. Οι δράσεις εμψύχωσης και ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων των γυναικών θα ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα εργασιακής υποστήριξης που θα υλοποιήσει ο Δήμος Ελασσόνας αμέσως μετά το καλοκαίρι. Στηρίζουμε τις γυναίκες που βίωσαν την έμφυλη βία προσφέροντάς τους ευκαιρίες επαγγελματικής ανεξαρτησίας και  συμβουλευτική στήριξη. Ευχαριστώ το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας και τη διευθύντριά του κ. Κ. Βελεσιώτου για τη σπουδαία αυτή συνεργασία».

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com