ΙΔΟΥ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΠΔ

Η απάντηση του αναπ. υπουργού Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη σε ερώτηση του Μ. Χαρακόπουλου

«Μέχρι σήμερα έχουν ρυθμιστεί περίπου 5.500 δάνεια για τα οποία έχει εγκριθεί μείωση του επιτοκίου σε ποσοστό 73%. Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που η πρόταση ρύθμισης που προκύπτει δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του δανειολήπτη, υφίσταται η δυνατότητα εξέτασης της αίτησης του δανειολήπτη μέσω της διαδικασίας υποβολής ένστασης προς την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων».

Τα παραπάνω αναφέρονται σε απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Θόδωρου Σκυλακάκη, σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου, με την οποία ζητούσε μείωση των επιτοκίων για τα στεγαστικά δάνεια που έχουν δοθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), ώστε οι δανειολήπτες του να τύχουν ίσης αντιμετώπισης με τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων από Ιδιωτικές Τράπεζες.

Ο Θεσσαλός πολιτικός στην ερώτησή του επικαλέστηκε επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας, που αναφέρει ότι τα δάνεια που έχουν λάβει οι συνάδελφοι τους τα τελευταία χρόνια έχουν επιτόκιο έως και 5,4%, όταν πλέον τα δάνεια των τραπεζών έχουν μειωθεί και εξυπηρετούνται πλέον με επιτόκια της τάξης του 2%.

Στην απάντηση του κ. Σκυλακάκη σημειώνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων του Ταμείου είναι σταθερά και ως εκ τούτου δεν είναι συγκρίσιμα με επιτόκια άλλων τραπεζικών ιδρυμάτων, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι κυμαινόμενα.

Η μείωση των επιτοκίων επιτυγχάνεται:

i. Μέσω της επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών του. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επιβραβεύει τους συνεπείς δανειολήπτες του μέσα από την επιστροφή μέρους των καταβληθέντων τόκων του εξαμήνου, η οποία αντιστοιχεί σε μεσοσταθμική μείωση του επιτοκίου κατά 1%.

ii. Μέσα από την πολιτική ρυθμίσεων του Ταμείου, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες των δανειοληπτών και η οποία οδηγεί στην πλειοψηφία των περιπτώσεων σε μείωση του επιτοκίου. Η δόση ρύθμισης καθορίζεται με γνώμονα τις πραγματικές δυνατότητες των δανειοληπτών, δίνοντας έμφαση σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη ή έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση.

Ως προς τα στάδια ρύθμισης αναφέρονται:

α. Επιμήκυνση της διάρκειας εξυπηρέτησης των δανείων με το ισχύον επιτόκιο: Για τα ενυπόθηκα στεγαστικά έως 20 έτη από τη συμβατική διάρκεια λήξης τους και για τα δάνεια μικροεπισκευών-μικροβελτιώσεων έως 15 έτη από τη συμβατική διάρκεια λήξης τους.

β. Μείωση επιτοκίου: μόνο στις περιπτώσεις δανειοληπτών που μετά την ως άνω επιμήκυνση του/των δανείων τους, η μηνιαία δόση του/των δανείων τους εξακολουθεί να είναι υψηλότερη από την προσδιοριζόμενη με βάση το καθαρό οικογενειακό εισόδημα.

γ. Διαχωρισμός δανείου/ων: Στην περίπτωση που ούτε οι ανωτέρω 1 και 2 λύσεις οδηγούν στην προκύπτουσα με βάση το καθαρό οικογενειακό εισόδημα μηνιαία δόση, παγώνει μέρος του συνολικά ρυθμιζόμενου ποσού για δέκα έτη.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com