ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Ανακοίνωση της Δράσης Πολιτών που υπογράφει ο επικεφαλής της Αστ. Ροντούλης
Μετά από προτάσεις δύο δημοτικών Παρατάξεων ( της  “Πόλης που θέλουμε” και της “Δράσης Πολιτών”), το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου αποφάσισε , κατά πλειοψηφία ( με την αρνητική ψήφο της Παράταξης του κ. Κόκουρα και το λευκό της  “Λαϊκής Συσπείρωσης”) , την δραστηριοποίηση του συνόλου των εργαζομένων στις Λαϊκές Αγορές του Τυρνάβου ( παραγωγοί και μικροπωλητές ), σπάζοντας τη διάταξη που αναφέρεται στην εκ περιτροπής απασχόληση, το γνωστό 50%-50%.
Με άλλα λόγια, το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου αποφάσισε την λειτουργία παράλληλων Λαϊκών Αγορών σε Τύρναβο και Αμπελώνα , για όσο χρόνο λειτουργούν οι απαγορεύσεις λόγω κορωνοϊού, έτσι ώστε  κανένας  εργαζόμενος στις Λαϊκές του τόπου μας να μην μένει άνευ εργασίας, μέσα στη δύσκολη υγειονομική συγκυρία που όλοι μας βιώνουμε.
Όσον αφορά , μάλιστα, στη χωροθέτηση των παράλληλων Λαϊκών Αγορών , μολονότι ακούστηκαν κάποιες πρώτες σκέψεις, το θέμα  μένει να ρυθμιστεί και να  αποκρυσταλλωθεί μετά από τον διάλογο που πρέπει να γίνει και με τα θεσμικά όργανα των εργαζομένων στις Λαϊκές.
Εμείς πάντως, ως  “Δράση Πολιτών”, στο ζήτημα της χωροθέτησης ,θα κινηθούμε με γνώμονα το αδιάσπαστο της ολότητας μιας Λαϊκής Αγοράς, δηλαδή θα προτείνουμε  να διαφυλαχθεί η ενότητα της λειτουργίας της. Αυτό, για παράδειγμα, σημαίνει ότι η παράλληλη Λαϊκή του Τυρνάβου θα μπορούσε να χωροθετηθεί στον δρόμο έμπροσθεν του Γηπέδου, έτσι ώστε και οι κατάλληλες υποδομές να υπάρχουν και η ενότητα της Λαϊκής να διαφυλαχθεί, και  ταυτοχρόνως η τήρηση όλων των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων να ικανοποιηθεί.
Τούτων δοθέντων, καλούμε την δημοτική αρχή, μολονότι  μειοψήφισε , να υλοποιήσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να  καλέσει τις δημοτικές Παρατάξεις και τους θεσμικούς εκπροσώπους των εργαζομένων στις Λαϊκές του Τυρνάβου, για  να συζητήσουν το θέμα της χωροθέτησης των παράλληλων Λαϊκών, για όσο διάστημα βέβαια ισχύουν τα περιοριστικά λόγω κορωνοϊού μέτρα.