ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ

Το υπουργείο Παιδείας προκειμένου να προβεί σε ιδρύσεις Τμημάτων Ένταξης με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών/τριών της Α/θμιας και της Β/θμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, προσκαλεί τους/τις Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους/τις Περιφερειακούς/ές Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης, να συντάξουν και να απευθύνουν προτάσεις/εισηγήσεις για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (T.E.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Γενικής και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης.
Για τις προϋποθέσεις ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης ισχύουν συγκεκριμένες διατάξεις που περιγράφονται στην εγκύλιο του υπουργείου που εκδόθηκε χθες Μ. Τρίτη.

Στην ίδια εγκύκλιο τονίζεται επίσης ότι για την πρόταση για ίδρυση Τμήματος Ένταξης σε σχολική μονάδα, πρέπει να ληφθούν υπόψη:

a. η πλήρης αξιοποίηση των ήδη ιδρυμένων τμημάτων ένταξης που λειτουργούν σε σχολικές μονάδες της περιοχής εξαντλώντας τις δυνατότητες που έλκονται από την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4638/2019 (Α΄181),

b. οι υφιστάμενες κτιριακές υποδομές των σχολικών μονάδων και οι μεταξύ τους χιλιομετρικές αποστάσεις,

c. ο αριθμός και η τάξη φοίτησης μαθητών/τριών με διαγνωσμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους/τις οποίους/ες προτείνεται υποστήριξη από Τμήμα Ένταξης από το οικείο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (εφεξής ΚΕΣΥ) ή την Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (εφεξής ΔΕΔΑ). Το οικείο ΚΕΣΥ δύναται, εφόσον κρίνει, να προτείνει την υποστήριξη μαθητών από Τμήμα Ένταξης και για μαθητές/τριες που διαθέτουν γνωμάτευση από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο (εφεξής ΙΠΔ) ή από άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία έτερου υπουργείου.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι Διευθυντές/ντριες ή Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων μέχρι την Πέμπτη 20/05/2021, συμπληρώνουν το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 (επισυναπτόμενο αρχείο σε μορφή word) στο οποίο:

 θα αναφέρουν τον αριθμό των ενεργά φοιτούντων μαθητών της σχολικής μονάδας της τρέχουσας σχολικής χρονιάς 2020-2021 (βάσει των καταχωρισμένων στοιχείων στο myschool),

 θα επιβεβαιώσουν την ύπαρξη ή όχι κατάλληλου χώρου για πιθανή λειτουργία Τμήματος Ένταξης,

 θα αποτυπώσουν αριθμητικά και ονομαστικά τους/τις μαθητές/τριες ανά τάξη, που διαθέτουν γνωματεύσεις από ΚΕΣΥ ή ΔΕΔΑ για υποστήριξη από Τμήμα Ένταξης,

 θα αποτυπώσουν αριθμητικά και ονομαστικά τους/τις μαθητές/τριες ανά τάξη, που διαθέτουν γνωματεύσεις από ΙΠΔ ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία έτερου υπουργείου, για τους οποίους έχει περιγραφεί η ανάγκη για υποστηρικτικό πλαίσιο, εφόσον αυτές έχουν γνωστοποιηθεί στη σχολική μονάδα.

Καθώς μόνο κατά νόμο αρμόδιο όργανο για το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης στο γενικό σχολείο είναι το ΚΕΣΥ ή η ΔΕΔΑ, τότε, γνωματεύσεις μαθητών/τριών από ΙΠΔ ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία για τους οποίους έχει περιγραφεί η ανάγκη για υποστηρικτικό πλαίσιο και εφόσον έχουν γνωστοποιηθεί στη σχολική μονάδα, οφείλουν να έχουν τη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα προκειμένου να προωθηθούν προς κρίση στο ΚΕΣΥ, λόγω αρμοδιότητας.

Για κάθε μαθητή/τρια ξεχωριστά θα πρέπει να καταγράφεται η πλήρης ονομασία του φορέα που έχει εκδώσει την γνωμάτευση (ΚΕΣΥ, ΔΕΔΑ ή ΙΠΔ ή από άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία έτερου υπουργείου), ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία της γνωμάτευσης και η τάξη φοίτησης

Στην εγκύκλιο περιγράφεται και η περαιτέρω διαδικασία που αφορά το ΚΕΣΥ και τις διευθύνσεις εκπαίδευσης σε επίπεδο νομού και περιφέρειας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com