ΜΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΣΤΟ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ

Το ΑΣΕΠ απέστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο την 7Κ/2021 Προκήρυξη που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 144 θέσεων τακτικού προσωπικού  στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων. Μία από αυτές τις θέσεις κατηγορίας ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών προβλέπεται για το ΚΕΠ του δήμου Κιλελέρ.

Από τις 144 θέσεις:

– οι 59 είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

– οι 32 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

– οι 53 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Η διαδικασία για την πρόσληψη των 144 υπαλλήλων θα γίνει γνωστή με την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ της προκήρυξης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com