ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

Ζητείται άτομο για πλήρη απασχόληση ηλικίας έως 35 ετών για υποστήριξη λειτουργιών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών.

Απαραίτητα προσόντα:

o Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορική, Οικονομικά, Παιδαγωγικά…)

o Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Γνώση και άλλων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί.

o Πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

o Επικοινωνιακή ικανότητα, ευελιξία, υπευθυνότητα, αποτελεσματικότητα, εχεμύθεια

o Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν.

Υπεύθυνος Αποθήκης

Ζητείται άντρας έως 35 ετών για πλήρη απασχόληση ως υπεύθυνος διαχείρισης αποθήκης, κυνηγιού τρούφας και με δυνατότητα υποστήριξης και άλλων λειτουργιών του Μουσείου. Πολύ καλός γνώστης της αγγλικής γλώσσας και χειρισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πλεονέκτημα οι σπουδές σε τομείς διοίκησης συστημάτων εφοδιασμού, τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων, παραγωγής και διοίκησης επιχειρήσεων, ενώ θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως και προηγούμενη εργασιακή εμπειρία.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Ζητείται άτομο για τον καθαρισμό του Μουσείου, πλήρους απασχόλησης με δυνατότητα υποστήριξης και άλλων λειτουργιών του Μουσείου. Πλεονέκτημα η γνώση αγγλικής γλώσσας.

Για όλες τις θέσεις αποτελεί πλεονέκτημα η κατοχή δελτίου ανεργίας.

Αποστολή βιογραφικών ως τις 14/5/2021 στο info@meteoramuseum.gr. Πληροφορίες στο 2432024959.

Παρακαλούμε μαζί με την αποστολή του βιογραφικού να δηλώνεται η θέση για την οποία υπάρχει ενδιαφέρον.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ