ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 2ου ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ανακοίνωση του Δ.Σ της ΕΛΜΕ Ν. Λάρισας για τα δύο συστεγαζόμενα σχολεία

Μετά το σεισμό του Μαρτίου μια σειρά σχολικών κτιρίων εμφάνισαν προβλήματα στατικότητας και μετά από ελέγχους που διενεργήθηκαν αποφασίστηκε  η  μεταστέγαση τους σε άλλα κτίρια , μέχρι  να  γίνουν  οι   απαραίτητες  ενέργειες  αποκατάστασης. ‘Ένα  από  αυτά  τα  σχολεία  είναι  και  το  2ο  ΕΠΑΛ  , το  οποίο  λειτουργεί  τον  τελευταίο  καιρό  στο  κτίριο  του  3ου   Γυμνασίου .

Με  απόφαση  της  Δημοτικής  αρχής  επιλέχθηκε  η  λειτουργία  σε  βάρδιες  των  δυο  σχολείων  χωρίς  όμως  να  καθοριστούν  αυτές  ανά  σχολείο.  Υπάρχει  δηλαδή  ορατό  το  ενδεχόμενο  την Δευτέρα   που  θα  ξεκινήσουν  και  τα  γυμνάσια  να  λειτουργούν  δια  ζώσης  να  βρεθούν  έξω   από  το  κτίριο  οι  μαθητές  και  των  δύο  σχολείων !! Είναι  φανερό  πως   το  κτίριο  δεν  μπορεί  να  φιλοξενήσει  ταυτόχρονα  και  τα  δύο  σχολεία  στην ίδια  (πρωινή )  βάρδια  και  θα  πρέπει  άμεσα  οι  υπεύθυνοι   να  καθορίσουν  τους  όρους  λειτουργίας.

Καλούμε  τους  παράγοντες  που  εμπλέκονται  στο  συγκεκριμένο  θέμα  να  δείξουν  την απαιτούμενη  σοβαρότητα  και  να  δώσουν  άμεσα  λύση.  Η  εκπαίδευση  των  παιδιών  δεν  μπορεί  να  χαράσσεται  με  επιπολαιότητα , ούτε  να  αποτελεί  θέμα   υπόγειων πολιτικών  συγκρούσεων.

Το  Δ.Σ  της  ΕΛΜΕ  απαιτεί  άμεσα  να  δοθεί  λύση  από  αυτούς  που  με  βάση το  Νόμο    έχουν  την  ευθύνη  .  Όσοι  καταλαμβάνουν  θέσεις  στη  διοίκηση  αλλά και  στα  Δημοτικά  πράγματα  οφείλουν  να  δίνουν  λύσεις.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com