ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΙΖΙΟΥ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Ηθική παρενόχληση, εκφοβισμός, ψυχολογική και σωματική βία, αντιδεοντολογική συμπεριφορά, κατάχρηση εξουσίας. Είναι συμπεριφορές που δεν έχουν θέση σε κανένα τομέα της ανθρώπινης ζωής και φυσικά δεν έχουν θέση στο χώρο εργασίας. Ο σεβασμός της προσωπικότητας του εργαζομένου είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμά του και δεν μπορεί να θίγεται στο χώρο εργασίας.

Η διαμόρφωση ασφαλών συνθηκών εργασίας είναι υποχρέωση όλων μας, διότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι η βία και η ανάρμοστη συμπεριφορά μπορεί να προέρχονται όχι μόνο από εργοδότες αλλά και από συναδέλφους ή ακόμη και από πελάτες».

Τα παραπάνω τόνισε σε δήλωση της η βουλευτής Λάρισας της ΝΔ κα Στέλλα Μπίζιου με αφορμή το νέο νομοσχέδιο για την Προστασία της Εργασίας για τη βία και τη σεξουαλική παρενόχληση.

«H βία, η παρενόχληση, ο εκφοβισμός αλλά και κάθε μορφή αντικοινωνικής συμπεριφοράς επηρεάζουν την σωματική και την ψυχολογική υγεία του εργαζομένου, θίγουν την αξιοπρέπειά του και τελικά έχουν αντίκτυπο στο οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον.

Εξάλλου το τοξικό περιβάλλον εργασίας ενεργεί ανασταλτικά στη βιωσιμότητα της ίδιας της επιχείρησης ή του οργανισμού και συρρικνώνει την παραγωγικότητα.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τα αντανακλαστικά και την ευαισθησία που αποδεδειγμένα την διακρίνουν θέτει σύντομα σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την προστασία της εργασίας με το οποίο θα κυρωθεί στη Βουλή η Σύμβαση 190 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας. Το ίδιο νομοσχέδιο εισάγει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την καταπολέμηση του φαινομένου της εργασιακής βίας, με γνώμονα τις καλές πρακτικές των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών.

Πέντε είναι οι άξονες του επερχόμενου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας, που φιλοδοξεί να καταπολεμήσει τα φαινόμενα βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας:

  • Διευρύνεται το πεδίο των απαγορευμένων συμπεριφορών με την προσθήκη του mobbing. Διευρύνεται επίσης το πεδίο των προστατευόμενων προσώπων, ώστε να καλύπτονται εκτός από τους εργαζόμενους, και οι αιτούντες εργασία και οι εθελοντές. Παράλληλα, εισάγουμε αυτοτελή απαγόρευση (για τη σεξουαλική παρενόχληση και τη βία), αποσυνδεδεμένη από την έννοια των διακρίσεων στην αγορά εργασίας (π.χ. λόγω φύλου).
  • Ενισχύονται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών, με την υποχρεωτική κατάρτιση πολιτικών για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης, τον ορισμό προσώπου «συνδέσμου» για την παροχή συμβουλών και την υιοθέτηση εσωτερικών διαδικασιών διαχείρισης εσωτερικών καταγγελιών.
  • Προστατεύονται άμεσα οι θιγόμενοι, απαγορεύονται τα αντίποινα.
  • Οι καταγγελίες για βία και σεξουαλική παρενόχληση διερευνώνται από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) κατά προτεραιότητα προστατεύοντας ταυτόχρονα την ιδιωτικότητα των εμπλεκομένων. Συστήνεται επίσης Αυτοτελές Τμήμα υπό τον Γενικό Επιθεωρητή για την παρακολούθηση των σχετικών καταγγελιών και την παροχή συμβουλών στους Επιθεωρητές.
  • Επιδιώκουμε την ευρύτερη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, με την προσθήκη στις αρμοδιότητες των δημοτικών και περιφερειακών επιτροπών ισότητας, ώστε να περιλαμβάνεται και η διάσταση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.

Η βία και η παρενόχληση είναι έννοιες ασυμβίβαστες με τον κοινωνικό και νομικό μας πολιτισμό. Ο θετικός απόηχος του Me too Greece είναι η ευρεία επίγνωση και επικοινωνία του προβλήματος της βίας και κακοποίησης στον εργασιακό χώρο. Ας εκμεταλλευτούμε το μομέντουμ για να δημιουργήσουμε, όλοι μαζί, μια κουλτούρα σεβασμού και αποδοχής του ανθρώπου και της προσωπικότητάς του.

Η κυβέρνηση παρέχει το θεσμικό πλαίσιο αποτελεσματικής αντιμετώπισης φαινομένων βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, εξαρτάται όμως από μας, ως κοινωνία, να το κάνουμε πράξη», κατέληξε στη δήλωση της η κα Μπίζιου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com