ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Σήμερα και η δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Τυρνάβου με τηλεδιάσκεψη (μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr) θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 11 Μαΐου 2021 και ώρα 18.30′, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Τυρνάβου.

2. Συζήτηση αναφορικά με το νομοσχέδιο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών».

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εν τω μεταξύ διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Τυρνάβου θα πραγματοποιηθεί σήμερα 11 Μαΐου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επικαιροποίηση της αριθ. 177/2020 απόφασης αναφορικά με τον ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Τυρνάβου ενώπιον του Άρειου Πάγου (υπόθεση Energa — Hellas Power).

2. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υποστήριξη υπόθεσης πρώην Αντιδημάρχου Τυρνάβου στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του.

3. Αποδοχή οικονομικών δωρεών υπέρ των πληγέντων από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 στον Δήμο Τυρνάβου.

4. Σύσταση πάγιας προκαταβολής για το έτος 2021. – Ορισμός υπολόγου.

5. Αποδοχή ένταξης για τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Τυρνάβου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Πράσινου Ταμείου.

6. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com