Η ΠΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Συνεχίζοντας την αντιεκπαιδευτική πολιτική η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, με αυταρχισμό και περιφρόνηση στην άποψη των συναδέλφων εκπαιδευτικών των Σχολείων,  έχει εκδώσει Απόφαση για τη μετατροπή των 1ου Γυμνασίου  και  1ου ΓΕ.Λ.  Λάρισας  σε  Πειραματικά, όπως και σε άλλες περιοχές  της  υπόλοιπης  χώρας.

Παρά  την αναγκαιότητα για  ποιοτική αναβάθμιση όλων  των  Σχολείων, ανεξάρτητα από  την  περιοχή, τις  οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, τη σύνθεση μαθητικού πληθυσμού, με  μια  τέτοια  απόφαση  ενισχύεται η διαφοροποίηση, η πολυκατηγοριοποίηση  και  η  δημιουργία  Σχολείων  πολλών ταχυτήτων,  ενώ  απειλείται  ευθέως   η  ίδια  η  ύπαρξη  του Δημόσιου  Σχολείου.

Παρά το κάλεσμα της Ε.Λ.Μ.Ε. με βάση και τις αποφάσεις της Ο.Λ.Μ.Ε. (Αθήνα, 09/03/21 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για τη μετατροπή Σχολείων σε Πρότυπα και Πειραματικά) προς  τη  Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Λάρισας  να  σεβαστεί  τις  αποφάσεις  των  Συλλόγων  Διδασκόντων  και  να  μην  προτείνει  τη  μετατροπή  των Σχολείων  σε  Πρότυπα ή Πειραματικά, εφόσον ο Σύλλογος έχει αποφασίσει διαφορετικά, το  Υπουργείο  Παιδείας  συνεπικουρούμενο  από  την  τοπική  ηγεσία  της  εκπαίδευσης,  προέβη  στην  υλοποίηση  της   απόφασής  του,  χωρίς  κανένα  διάλογο,  προκαλώντας  ανησυχία  και  αγωνία σε  γονείς  και  μαθητές  για το  Σχολείο  που  θα  φοιτούν  τη  νέα  χρονιά.

Το πλαίσιο του νόμου 4692/20, με βάση το οποίο καλούνται οι Σύλλογοι Διδασκόντων  να  αποφασίσουν  αν επιθυμούν  τη  μετατροπή  τους Σχολείου  τους σε Πρότυπο ή Πειραματικό  περιλαμβάνει αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών, την  Αξιολόγηση  εκπαιδευτικών και Σχολικής μονάδας, το ΕΠ.Ε.Σ. και  το  Συμβούλιο  Στήριξης.  Έτσι:

-Χάνουν την οργανική τους θέση οι εκπαιδευτικοί, ενώ για να παραμείνουν θα πρέπει να  φροντίζουν διαρκώς  να   αυξάνουν  τα  επιστημονικά  τους  προσόντα.

  Το διδακτικό ωράριο των υπηρετούντων εκπαιδευτικών μπορεί να τροποποιείται.

– Προβλέπεται εσωτερική, εξωτερική αξιολόγηση και μεταξιολόγηση με έντονη γραφειοκρατική διαδικασία, στην  οποία αξιολόγηση  ήδη ο  κλάδος αντέδρασε και απέρριψε  μαζικά.

-Υποβαθμίζεται  ο ρόλος του Συλλόγου  Διδασκόντων με τη δημιουργία του Συμβουλίου Στήριξης και του  ΕΠ.Ε.Σ. (Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο) καθώς έχουν αυξημένες  αρμοδιότητες, αποφασιστικού χαρακτήρα για βασικές διαδικασίες  του  Σχολείου.

– Θεσμοθετείται  επίσημα η  αναζήτηση χορηγιών και δωρεών για τη χρηματοδότησή  τους.

Ταυτίζονται νομοθετικά  με τα  Πρότυπα  κατηγοριοποιώντας  μαθητές και  Σχολεία, ενώ θα  μπορούσαν  να συνεισφέρουν στη Δημόσια  εκπαίδευση (σύνδεση με Παν/μια, καινοτόμα προγράμματα, να δοκιμάζονται πρωτοποριακές μέθοδοι διδασκαλίας, νέα  βιβλία  κ.ά.).

Οι σύγχρονες εξελίξεις της πολύπλοκης εποχής μας απαιτούν την ποιοτική αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου και την εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων αντίστοιχων των νέων προσανατολισμών στην εκπαίδευση με στόχο την πολύπλευρη  μόρφωση των  αυριανών  πολιτών  της  χώρας  μας.  Είναι όμως επιτακτική ανάγκη σε μια τέτοια εποχή και συγκυρία, ιδιαίτερη για τους εκπαιδευτικούς, κατά την  οποία  χρειάζονται  έμπρακτη στήριξη και αναγνώριση για το δύσκολο έργο που επιτέλεσαν στις πρόσφατες πανδημικές συνθήκες, να γίνονται  αλλαγές  με  σεβασμό  στα  εργασιακά  δικαιώματα  και  όχι  να  επιτείνουν την  αγωνία  και  αβεβαιότητα  για  το  εργασιακό μέλλον τους.

Όλοι  έχουν δικαίωμα στην  αγωγή και  την  εκπαίδευση  που διασφαλίζεται  από ένα σύγχρονο,  δημοκρατικό, δημόσιο  δωρεάν  ποιοτικό Σχολείο για όλους/ες !  Είναι  ώρα  διαλόγου  και  συνεργασίας  και  όχι  αυταρχισμού  και  αλαζονείας !

 Αγωνιζόμαστε  για  την  ποιοτική  αναβάθμιση  του  Δημόσιου  Σχολείου  και  της  Δημόσιας  εκπαίδευσης, είμαστε  όμως  αντίθετοι   στην  κατηγοριοποίηση  των  Σχολείων  και  των  εκπαιδευτικών  καθώς  και   στη  συρρίκνωση  των  εργασιακών  μας   δικαιωμάτων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com