ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ

Ανακοίνωση του δήμου που υπογράφει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ευ. Κρανιώτης

Με το ΦΕΚ Β 430/2021 έγινε ο καθορισμός ανώτατου αριθμού  για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022. Ειδικότερα, για το Νομό Λάρισας ορίστηκαν 150 θέσεις εργατών γης, 250 εργατών κτηνοτροφίας, θέσεις για εποχικούς εργάτες (6 μήνες).

Το «άνοιγμα» των θέσεων αυτών λύνει ουσιαστικά τα χέρια του απασχολούμενου στον αγροτικό τομέα κόσμου την κρίσιμη αυτή χρονική περίοδο, εντούτοις ο αριθμός αυτών είναι ελάχιστος , χωρίς να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες, των αγροτών στο σύνολό τους σε εργατικό δυναμικό,  κρατώντας σε ομηρία ολόκληρο τον απασχολούμενο στον πρωτογενή τομέα κόσμο του νομού μας.

Ο Δήμος Αγιάς απασχολεί κάθε χρόνο πάνω από 500 εποχικούς εργάτες γης , λόγω έλλειψης μονίμων εργατών εξαιτίας της οικονομικής κρίσης των προηγούμενων ετών οι οποίοι εγκατέλειψαν τη χώρα.

Πριν από μερικά χρόνια ο Δήμος Αγιάς απασχολούσε πάνω από 1000 εργάτες γης εποχικοί και μόνιμοι οι οποίοι ήταν απαραίτητοι για τη διεκπεραίωση των αγροτικών εργασιών.

Μεγάλη σύγχυση, έχει δημιουργηθεί στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κλάδο, και στο ότι καλείται να προσκαλέσει τους εργάτες που χρειάζεται, καταβάλλοντας επιπροσθέτως το παράβολο των 100 ευρώ δίχως όμως τις περισσότερες φορές να γίνεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε να περάσουν οι εργάτες στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να  επιφορτίζει με περίσσιο άγχος και ανασφάλεια τους παραγωγούς.

Δεδομένης της ασφαλιστικής ευθύνης των εν λόγω εργατών που επιβαρύνει οικονομικά τους εργοδότες, προσδίδοντας παράλληλα οικονομική κινητικότητα στα ασφαλιστικά ταμεία και δεδομένης της άμεσης ανάγκης για εργατικά χέρια στις αγροτικές επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής μας , παρακαλούμε τους αρμόδιους να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες τόσο για τον επαρκή αριθμό των εποχικών εργατών του νομού Λάρισας λαμβάνοντας υπόψιν τα προηγούμενα χρόνια , όσο και για την απλούστευση της διαδικασίας μετάκλησης.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ