ΣΤΟ ΒΟΥΛΗ TV ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΙΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Για την προβολή των εθίμων και των πολιτιστικών χαρακτηριστικών του τόπου, θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Τυρνάβου η μαγνητοσκόπηση της τηλεοπτικής εκπομπής «Από τόπο σε τόπο», που προβάλλεται σε Ελλάδα και εξωτερικό από την τηλεόραση της Βουλής.

Ο Δήμος καλύπτει έξοδα αρχικά εκτιμώμενου προϋπολογισμού 4.270€  τα αφορούν λειτουργικές δαπάνες, διαμονή/διατροφή των συντελεστών, ηχητική κάλυψη για χορευτική εκδήλωση (που θα πραγματοποιηθεί με όλα τα μέτρα για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού σύμφωνα με τις υπάρχουσες υπουργικές αποφάσεις).

Ενδεικτικός προϋπολογισμός δαπανών:

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων  
α/α Τόπος Είδος εκδήλωσης Είδος Δαπάνης ΠΟΣΟ €  
1 Δήμος

Τυρνάβου

Πολιτιστικές δράσεις για την προβολή του Δήμου Τυρνάβου στην εκπομπή «Από τόπο σε τόπο» Κάλυψη εξόδων παραγωγής (ηχητικά, μεταφορικά κλπ) 1.860,00 €
Έξοδα διαμονής μουσικών – τεχνικών 1.410,00 €
Έξοδα διατροφής 1.000,00 €
Γενικό Σύνολο 4.270,00 €