ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΕΣΜΑ)

Ο Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1981 και σκοποί του μεταξύ άλλων είναι η επαγγελματική και επιστημονική αναγνώριση και καταξίωση των μελών του, η ανύψωση και προβολή τους, η ανάπτυξη δεσμών αλληλεγγύης και συναδελφικότητας, η ανύψωση του επιστημονικού επιπέδου τους, η λειτουργία ως δεξαμενή επιστημονικού δυναμικού και η προσφορά επιστημονικής και τεχνολογικής βοήθειας για την πρόοδο του αεροπορικού τομέα κυρίως προς όφελος της ΠΑ και της χώρας.

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου που εγκρίθηκε το 2017 από το οικείο Πρωτοδικείο, μέλη του συλλόγου δύναται να εγγράφονται όλοι οι εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί απόφοιτοι των τριών ειδικεύσεων της κατεύθυνσης Μηχανικών της Σχολής Ικάρων (τέως ΣΜΑ) δηλαδή των Μηχανικών Αεροσκαφών, των Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών και των Μηχανικών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων.

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΜΑ της 11-01-21, αποφασίσθηκε η συγκρότηση «Παραρτήματος (Θεσσαλίας) ΕΣΜΑ» με σκοπό την εκπροσώπηση και την προβολή έργου και της αποστολής του Συλλόγου στην περιοχή Θεσσαλίας.

Ως προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος ορίσθηκαν οι :

Χαράλαμπος Παπασπύρος (Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών) ως Πρόεδρος

Γεώργιος Αυγουρόπουλος (Μηχανικός Αεροσκαφών)ως Γραμματέας και

Μιχαήλ Κυριακίδης (Μηχανικός Αεροπορικών Εγκαταστάσεων) ως Ταμίας

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 6983508506 και η ηλεκτρονική διεύθυνση  thessalia@esma.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com