ΝΕΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΥΣΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Με απόφαση της υπουργού Παιδείας και λόγω των παραιτήσεων των αιρετών μελών του ανασυγκροτείται το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Θεσσαλίας ως εξής:

1. Δοδοντσάκης Γεώργιος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Τρικάλη Χρήστο, Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.

2. Μωραΐτη Πολυξένη-Μαρία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ60 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή της τον Χατζηλέλεκα Δημοσθένη, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.

3. Πολύζος Γεώργιος, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Καραγιώργου Αικατερίνη, Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.

4. Τσέκος Βασίλειος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Νάσικα Απόστολο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.

5. Μουζαλά Δέσποινα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Τσαγκούλη Παναγιώτα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

4. Κουρουτός Μιχάλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή Πατησίων» ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σελέκο Δημήτριο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα Ιδιωτικά «Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη».

5. Βουρκούδης Απόστολος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ88.03, που υπηρετεί στην «Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης» ως μέλος με αναπληρωτή του τον
Σακκά Παναγιώτη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.02, που υπηρετεί στα Ιδιωτικά «Εκπαιδευτήρια Αθηνά».

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

4. Μπακογιάννης Κωνσταντίνος, του Ιδιωτικού Σχολείου «Εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη» με αναπληρωτή του τον Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, του Ιδιωτικού Σχολείου «Σύγχρονη Παιδεία, Βαθειά – Κυραϊλίδη».

5. Ράπτης Νικόλαος, του Ιδιωτικού Σχολείου «Εκπαιδευτήρια Ράπτου» με αναπληρωτή του τον Μανάκο Δημήτριο, του Ιδιωτικού Σχολείου «Εκπαιδευτήρια Αθηνά».

Ορίζεται ως Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Χατζοπούλου Ιωάννα, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ (προσωρινός κλάδος), της Περιφερειακής Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας με αναπληρώτριά της την κ. Δεσκάτα Ελένη, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ