2.5 ΧΛΜ ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 1.000 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ

Το έργο δημοπρατεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Χίλια  στρέμματα καλλιεργήσιμης γης στο Στόμιο Αγιάς πρόκειται να  αρδεύονται  από υπόγειο  δίκτυο 2,5 χιλιομέτρων αγωγών νερού,  με νέο έργο που δημοπρατεί και κατασκευάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το έργο προϋπολογισμού 615.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

«Σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα και την Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2014 -2020 δρομολογούμε ένα έργο ζωής. Στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα στην πράξη, στηρίζουμε την αγροτική παραγωγή,  στηρίζουμε τους ανθρώπους που είναι δύναμη ζωής και δημιουργίας στην ύπαιθρο, στηρίζουμε θέσεις εργασίας και την εθνική οικονομία. Τα έργα μας κινούν την Περιφέρεια Θεσσαλίας, δίνουν πνοή στην τοπική οικονομία, μας πηγαίνουν όλους «μαζί» μπροστά» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Το έργο «Κατασκευή και λειτουργία αντλιοστασίου και δικτύου αγωγών μεταφοράς νερού για αρδευτική χρήση στη Θέση Κούτσουρο – Κομμένο στην Τ.Κ. Στομίου Δήμου Αγιάς», αφορά στην κατασκευή  υποδομών που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό  και  την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας. Το έργο χωροθετείται ολόκληρο στην Τοπική Κοινότητας  Στομίου της Δ.Ε. Ευρυμενών του Δήμου  Αγιάς και περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία:

αντλιοστασίου για την απόληψη επιφανειακών νερών από την παλαιά κοίτη του Πηνειού Ποταμού και

δικτύου υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού από HPDE συνολικού μήκους 2.450m για την άρδευση 1.000 στρεμμάτων καλλιεργήσιμης γης στο αγρόκτημα της τοπικής κοινότητας Στομίου.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ