ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ: ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

Με νέα επιστολή ο σύλλογος εκτελεστών – μουσικών της φιλαρμονικής του δήμου Τυρνάβου ζητά εξηγήσεις από τη δημοτική αρχή για τη μη συζήτηση της αίτησής του περί παραμονής της φιλαρμονικής στο σημερινό κτίριο, σε κάποια από τις μέχρι σήμερα συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Παράλληλα ζητά διευκρινίσεις για τον τρόπο λήψης απόφασης περί αλλαγής χρήσης του κτιρίου της φιλαρμονικής, της έναρξης των εργασιών σε αυτό ενώ γίνεται σαφές ότι σε περίπτωση μετεγκατάστασης το μόνο κτίριο που πληροί τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία της φιλαρμονικής είναι το κτίριο της Τούμπας.

Αναλυτικά στην επιστολή που κοινοποιήθηκε στο δήμαρχο και σε όλες τις παρατάξεις αναφέρονται τα εξής:

“Σε συνέχεια της υπ’ Αρ. Πρωτ. 665/18-1-2021 αίτησης του Συλλόγου μας με θέμα τη μετεγκατάσταση της φιλαρμονικής και την γνωστοποίηση σε σας της ομόφωνης απόφασης του έκτακτου διοικητικού συμβουλίου του Δ.Σ., με την οποία αποφασίστηκε να μη δεχθεί την μετεγκατάσταση σε νέο χώρο, ο οποίος δεν θα εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου και της φιλαρμονικής, την διασφάλιση των ιστορικών αντικειμένων και την ασφάλεια των μελών του, και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος μας, σας δηλώνουμε τα παρακάτω:

1. Ουδέποτε μέχρι σήμερα συζητήθηκε η ως άνω αίτησή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως σας ζητήθηκε.

2. Ουδέποτε κοινοποιήθηκε η αίτηση του Συλλόγου μας στους προς ενέργεια αποδέκτες (γενικό γραμματέα, πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου, αντιδημάρχους, επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων, δημοτικούς συμβούλους).

3. Ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει ανακληθεί από το Δ.Σ. Τυρνάβου, όπως ρητά ορίζονταν, η από 7-11-2016 και με αριθμό 248/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισhς της δωρεάν παραχώρησης προς το Σύλλογο Εκτελεστών-Μουσικών Φιλαρμονικής Δήμου Τυρνάβου της χρήσης του δημοτικού ακινήτου της Φιλαρμονικής, το οποίο βρίσκεται πλησίον του Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου Τυρνάβου στη Δ.Κ. Τυρνάβου και είναι ιδιοκτησία του δήμου Τυρνάβου, καθώς και των υλικών αντικειμένων (μουσικά όργανα, στολές κλπ) και μέχρι τη λήψη νεωτέρας επί του αυτού αντικειμένου σχετικής απόφασης.

4. Με έκπληξη διαπιστώσαμε από 24/5/2021 μέσα στο δημοτικό ακίνητο, που νόμιμα παραχωρήθηκε στο Σύλλογο μας και μέχρι σήμερα όπως αναφέραμε παραπάνω δεν ανακλήθηκε η δωρεάν παραχώρηση, την παρουσία εργολάβου, ο οποίος πραγματοποιεί κατασκευαστικές εργασίες μετατροπής του κτηρίου χωρίς:
α) να έχει ενημερωθεί ο Πρόεδρος και το Δ.Σ του Συλλόγου μας
β) χωρίς να υπάρχει ανάκληση της δωρεάν παραχώρησης, προκειμένου να δικαιολογείται από το δήμο η τυχόν προσθήκη η επισκευή του κτηρίου.
γ) χωρίς να μας έχει κοινοποιηθεί η εκδοθείσα άδεια των σχετικών εργασιών
δ) χωρίς να μας έχει κοινοποιηθεί η νόμιμη ανάθεση στον εργολάβο, όπως ο νόμος ορίζει, προκειμένου νόμιμα να βρίσκεται στο χώρο και να εκτελεί εργασίες
ε) χωρίς το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης να έχει λάβει γνώση όλων αυτών
ζ) με κίνδυνο φθοράς η και απώλειας της περιουσίας της φιλαρμονικής (μουσικά όργανα, στολές) για τα οποία φέρει την αποκλειστική ευθύνη ο Σύλλογος μας.

Ως εκ τούτου, με την παρούσα ζητάμε τα παρακάτω:

1. Να μας γνωστοποιηθεί ο λόγος για τον οποίο η αρχική μας αίτηση από 18-1-2021 δεν τέθηκε σε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης.

2. Τους λόγους για τους οποίους η αίτηση μας δεν κοινοποιήθηκε ποτέ στους αποδέκτες (όπως ενημερωθήκαμε).

3. Να μας γνωστοποιηθεί η απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Τυρνάβου περί της ανάκλησης η μη της δωρεάν παραχώρησης προς το Σύλλογο Εκτελεστών-Μουσικών Φιλαρμονικής Δήμου Τυρνάβου του δημοτικού ακινήτου της φιλαρμονικής.

4. Να μας γνωστοποιήσετε τα πρακτικά αποδοχής της κληρονομιάς της δωρήτριας, σύμφωνα με την οποία ισχυρίζεστε ότι ο αρχικός λόγος κατασκευής του χώρου ήταν για τη δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού όπως δημοσιεύσατε στον τύπο

5. Να μας κοινοποιηθεί η αρχική άδεια του δημοτικού ακινήτου και η κάτοψη του.

6. Να μας κοινοποιηθούν οι άδειες με τις οποίες πραγματοποιούνται εργασίες.

7. Να μας κοινοποιηθεί η άδεια ανάθεσης των εργασιών από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου στον εργολάβο που εκτελεί τις εργασίες.

Κλείνοντας σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογός μας δεν αποδέχεται την μετεγκατάσταση της Φιλαρμονικής σε χώρο που δεν θα πληροί τις προϋποθέσεις λειτουργίας της και από τα προτεινόμενα δημοτικά ακίνητα το μόνο που μπορεί να εξασφαλίζει την συνέχεια της λειτουργίας της Φιλαρμονικής και του πολυάριθμου Συλλόγου μας είναι το δημοτικό ακίνητο της ΤΟΥΜΠΑΣ”.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com