«ΤΡΕΧΟΥΝ» ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΥΚΕΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τη δική τους μάχη για την επαγγελματική τους επιβίωση μα και την εξυπηρέτηση του κοινού δίνουν οι εργαζόμενοι της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς τα απανωτά λουκέτα σε υποκαταστήματα της περιφέρειας κινητοποίησαν τα αντανακλαστικά τους, με το μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς Μιχ. Ωρολογά να επισκέπτεται πρόσφατα τη Λάρισα και τον Περιφερειάρχη Κ. Αγοραστό.

Ο Σύλλογος κατέθεσε αναλυτικό́ υπόμνημα εκθέτοντας την κατάσταση που επικρατεί́ και τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την περιφερειακή́ ανάπτυξη, την τοπική́ οικονομία και την απασχόληση από́ τη συνεχιζόμενη πρακτική́ του τραπεζικού́ αποκλεισμού́ των περιφερειακών κοινωνιών, ενώ ο Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε για την ανάδειξη του θέματος και την έκδοση ψηφίσματος στήριξης.

«Προχωράμε μπροστά́ και συνεχίζουμε με κάθε μέσο και τρόπο να αναχαιτίσουμε τις προβλέψεις του σχεδίου Sunrise της Διοίκησης, με αποκλειστικό́ γνώμονα την απόλυτη προστασία της απασχόλησης και των εργασιακών δικαιωμάτων των συνάδελφων μας» τονίζουν οι συνδικαλιστές, για ένα θέμα που απασχολεί σοβαρά την περιοχή καθώς η τράπεζα ανακοίνωσε το κλείσιμο υποκαταστημάτων της τόσο στη Λάρισα όσο και σε ολόκληρη τη Θεσσαλία.

Ειρήνη Παπουτσή

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com