ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 27ου & 14ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Αγαπητοί γονείς,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με βάση το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας,  που ψηφίστηκε τον καιρό της πανδημίας, προβλέπεται η αύξηση του μέγιστου αριθμού των μαθητών ανά τμήμα. Δίνει με αυτό τον τρόπο την δυνατότητα για συγχωνεύσεις τμημάτων, μετακινήσεις μαθητών και  εκπαιδευτικών.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των μαθητών αυξάνεται από 22 σε 25 παιδιά ανά τάξη, ενώ σε ένα 7θεσιο σχολείο και πάνω, όπως είναι το δικό μας, ο ελάχιστος αριθμός των παιδιών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 15 παιδιά για την συγκρότηση τμημάτων. Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα – όπως για παράδειγμα μη διαθέσιμη αίθουσα ή ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών για την συγκρότηση τμήματος – η Διεύθυνση κάθε σχολικής μονάδας αποστέλλει στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση πίνακα με τα ονόματα των μαθητών που διαμένουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας του δημοτικού σχολείου με την περιφέρεια όμορων δημοτικών σχολείων.

Με βάση τις νέες εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας  για τα παιδιά που θα έρθουν στην Α΄ τάξη τη νέα σχολική χρονιά και είναι 28 παιδιά, προωθείται από την Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης η λύση της δημιουργίας ενός τμήματος 22 παιδιών με τα υπόλοιπα έξι (6) να μετακινούνται σε όμορα σχολεία – συγκεκριμένα στο 14ο δημοτικό, εφαρμόζοντας τον προαναφερόμενο νόμο.

Το ίδιο ακριβώς θέμα με τις εγγραφές στην Α΄ τάξη της νέας σχολικής χρονιάς αντιμετωπίζει το 14ο δημοτικό, δηλ. οι εγγραφές των παιδιών (28 παιδιά) δεν επαρκούν για την δημιουργία δυο (2) τμημάτων. Με την μετακίνηση των παιδιών του δικού μας σχολείου προτάσσεται η λύση της συγκρότησης δύο τμημάτων Α΄ τάξης στο 14ο δημοτικό με την υπόσχεση ότι θα γίνει ενδεχομένως το αντίστροφο την επόμενη χρονιά για το 27ο δημοτικό.

Κοινή θέση των Συλλόγων Γονέων του 27ου και 14ου δημοτικού είναι :

Να μην γινεί καμία μετακίνηση μαθητών, κάνοντας γεωγραφικές ανακατανομές.

Να λειτουργήσουν τα σχολεία μας με τους καλύτερους όρους παιδαγωγικά και υγειονομικά. Συγκεκριμένα να δημιουργηθούν δυο τμήματα και για τα δύο σχολεία με 14 παιδιά ανά τμήμα. Άλλωστε λόγω πανδημίας πρέπει να είναι μέχρι 15 παιδιά στην τάξη (όπως προτείνει ο ΕΟΔΥ), το ίδιο (μέχρι 15 μαθητές για τις Α-Β τάξεις και 20 για τις μεγαλύτερες προκρίνει η παιδαγωγική και η Διδασκαλική Ομοσπονδία).

Να τοποθετηθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί που  είναι απαραίτητοι προκειμένου να λειτουργήσουν τα σχολεία μας  με  μικρότερα τμήματα.

Εν μέσω πανδημίας αντί να μειώσουν τους μαθητές ανά τμήμα για την καλύτερη τήρηση των κανόνων υγιεινής, στην πράξη γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Τα μορφωτικά κενά που δημιουργήθηκαν από τον ένα (1) χρόνο τηλεκπαίδευσης κάνουν περισσότερο ξεκάθαρο ότι τα παιδιά μας δικαιούνται το καθένα ξεχωριστά και όλα μαζί την προσοχή του δασκάλου για να καλύψουν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί.

Ιδιαίτερα τα παιδιά στις πρώτες τάξεις του δημοτικού αλλά και αυτά του Νηπιαγωγείου  βρέθηκαν ελάχιστο καιρό στο σχολείο. Είναι επιτακτική ανάγκη για μικρότερα τμήματα, με δασκάλους από την πρώτη μέρα της έναρξης του σχολείου, ώστε οι συνέπειες από αυτή την κατάσταση να μην είναι μακροπρόθεσμες ή και μόνιμες.

Εμείς οι γονείς οφείλουμε και θα υπερασπιστούμε το δικαίωμα των παιδιών μας στην δημόσια μόρφωση και στην υγεία και καλούμε τη Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να λάβει υπόψη τα αιτήματα μας για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων μας.

Καλούμε τους γονείς των σχολείων μας σε Γενική Συνέλευση την Τρίτη 8/6 στις 19.30 στην αίθουσα τελετών του 27ου δημοτικού για ενημέρωση και συντονισμό της δράσης μας με σκοπό την διεκδίκηση των αιτημάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το ΔΣ Συλλόγου Γονέων 27ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Το ΔΣ Συλλόγου Γονέων 14ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com