ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Με απόφασή της η διευθύντρια β/βαθμιας εκπαίδευσης Λάρισας χαρακτηρίζει ονομαστικά ως οργανικά υπεράριθμους τους εκπαιδευτικούς που αναφέρονται  στα αντίστοιχα  παρακάτω αρχεία, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 50/1996 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

Επίσης ορίζει ως χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων θεραπείας επί των χαρακτηρισμένων ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών την Πέμπτη 03-06-2021 μέχρι και την Δευτέρα 07-06-2021 και ώρα 9:00 π.μ.

Τέλος καλεί τους εκπαιδευτικούς που χαρακτηρίστηκαν ως υπεράριθμοι, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης, εφόσον το επιθυμούν, σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες (ομάδα και όμορα) στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες κενών – υπεραριθμιών, από την Πέμπτη 03-06-2021 μέχρι και Τρίτη 08-06-2021 και ώρα 11:00 ηλεκτρονικά (https://athena.net.gr/athena/personalinfo).

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με Π.Δ. 50/1996 άρθρο 14 παρ. 6β «οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο,  στο όποιο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι τοποθετούνται κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησης τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων του ΠΥΣΔΕ Ν. Λάρισας»

Υποβολή αίτησης μόνο από τους εκπαιδευτικούς που ορίζει η πρόσκληση.


ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com