ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ – ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Θα τις εκπονήσει η Αναπτυξιακή Εταιρεία του δήμου Φυλής με την οποία ο δήμος Τυρνάβου θα υπογράψει προγραμματική σύμβαση

Στην εκπόνηση μελετών για τη Νότια Παράκαμψη του Τυρνάβου που σηματοδοτεί αλλαγή σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του τεράστιου κυκλοφοριακού προβλήματος στο κέντρο του Τυρνάβου λόγω της διέλευσης της Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης από τον ιστό της πόλης, για την αναμόρφωση του πάρκου Αγίου Γεωργίου στον Αμπελώνα και για την αναμόρφωση του πεζοδρόμου τη Αγίας Παρασκευής στον Τύρναβο αναμένεται να προχωρήσει ο δήμος Τυρνάβου που ετοιμάζεται να εντάξει προς χρηματοδότηση αυτές τις μελέτες στο πρόγραμμα Τρίτσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός αυτών των 3 μελετών, σύμφωνα με τις εισηγήσεις που θα συζητηθούν στην μεθαυριανή διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής είναι 1.418.838,45 €, ενώ τελικά βάσει άλλων εισηγήσεων στην ίδια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το συνολικό κόστος αυτών των μελετών θα είναι 620.000 € που θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Τρίτσης.

Η οικονομική επιτροπή στη μεθαυριανή της συνεδρίαση αναμένεται να προχωρήσει στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών των υποέργων της Πράξης «Μελέτες ωρίμανσης έργων του Δήμου Τυρνάβου» στο πλαίσιο υποβολής πρότασης ένταξης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Πρόσκληση ΑΤ09 με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος».

ΝΟΤΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ

Πιο συγκεκριμένα αναμένεται να εγκρίνει τη «Σύνταξη Τεχνικών μελετών για την Ωρίμανση έργου Νότιας Παράκαμψης Τυρνάβου», προϋπολογισμού 866.979,65 €.

Το υπό μελέτη έργο χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Τυρνάβου, της Π.Ε. Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η αφετηρία του υπό μελέτη οδικού τμήματος ορίζεται επί της επαρχιακής οδού Τυρνάβου – Ελασσόνας, πλησίον του εγκαταλειμμένου στρατοπέδου και προ της υφιστάμενης γέφυρας, ενώ το τέλος επί της επαρχιακής οδού Τυρνάβου – Ελασσόνας στο νοτιοδυτικό άκρο του οικισμού.

Η μελέτη εξυπηρετεί διττή σκοπιμότητα, αφενός παρέχει αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης με ανύψωση και ενίσχυση του υφιστάμενου αναχώματος και αφετέρου παρακάμπτει με νέα χάραξη μήκους περίπου 2,0 χλμ επί του αναχώματος, το συνεκτικό ιστό της πόλης. Η σύνδεση της παράκαμψης με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο εξασφαλίζεται με την κατασκευή ισόπεδων κυκλικών κόμβων καθώς και νέου τεχνικού γεφύρωσης του ποταμού Τιταρήσιου. Για την κατασκευή της οδού δεν απαιτείται απαλλοτρίωση.

Αναλυτικότερα το υπό μελέτη αντικείμενο περιλαμβάνει:

 • Οριστική μελέτη οδοποιίας οδού ενιαίου οδοστρώματος διατομής τύπου «β2» με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση συνολικού πλάτους οδοστρώματος 8,00.
 • Οριστική μελέτη πέντε (5) ισόπεδων κυκλικών κόμβων
 • Μελέτη σήμανσης – ασφάλισης οδού σε μήκος περίπου 2,0χλμ.
 • Οριστική μελέτη νέου τεχνικού γεφύρωσης του Τιταρήσιου ποταμού μήκους 170μ.
 • Υποστηρικτικές μελέτες (τοπογραφικές, γεωτεχνικές μελέτες & έρευνες, υδραυλικές, Η/Μ, ΣΑΥ-ΦΑΥ και τεύχη δημοπράτησης).
ΝΟΤΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατ. 10) 58.123,93
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (κατ. 08) 292.650,00
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (κατ. 13) 53.254,39
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ 135.442,78
ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (κατ. 9) 20.143,20
ΣΑΥ-ΦΑΥ 6.729,14
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 41.636,68
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 607.980,12
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 91.197,02
ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 699.177,14
Φ.Π.Α. 24% 167.802,51
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 866.979,65

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Επίσης αναμένεται να εγκρίνει τη «Σύνταξη Τεχνικών μελετών για την Ανάπλαση πάρκου Αγ. Γεωργίου Αμπελώνα» προϋπολογισμού 507.310,45 €.

Το υπό μελέτη έργο χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων της Τ.Κ. Αμπελώνα, του Δήμου Τυρνάβου, της Π.Ε. Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το πάρκο παρουσιάζει εικόνα πλήρους εγκατάλειψης με εμφανείς βλάβες στις υποδομές του (πλακοστρώσεις, διαμορφώσεις, λίμνη κλπ) και με την ανάπλασή του θα αποτελεί πόλο αναψυχής και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Αμπελώνα αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Εντός του πάρκου υφίσταται κτίριο έκτασης περίπου 500 τ.μ που προβλέπεται, με τις απαιτούμενες μελέτες να φιλοξενήσει πολιτιστικές εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες.

Αναλυτικότερα το υπό μελέτη αντικείμενο περιλαμβάνει:

 • Αρχιτεκτονική μελέτη έργων διαμόρφωσης Ελεύθερων Χώρων και έργων ανάπλασης
 • Μελέτη στατικής επάρκειας υφιστάμενου κτιρίου
 • Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη υπαίθριων χώρων και υφιστάμενου κτιρίου
 • Τις υποστηρικτικές μελέτες (τοπογραφική, φυτοτεχνική, τεχνικών έργων για παρεμβάσεις θεμελιώσεων, αντιστηρίξεων και μικροκατασκευών, ΣΑΥ-ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης)
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατ. 16) 8.201,17
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (κατ. 08) 24.131,89
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 204.938,39
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 26.977,50
ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (κατ. 9) 57.254,96
ΣΑΥ-ΦΑΥ 4.201,77
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 30.052,00
ΣΥΝΟΛΟ 355.757,68
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 53.363,65
ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 409.121,33
Φ.Π.Α. 24% 98.189,12
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 507.310,45

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Τέλος για το συγκεκριμένο θέμα αναμένεται να εγκρίνει τη «Σύνταξη Τεχνικών Μελετών για την Ανάπλαση πεζοδρόμου οδού Αγ. Παρασκευής» προϋπολογισμού 44.548,35€.

Το υπό μελέτη έργο χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Τυρνάβου, της Π.Ε. Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και αφορά στην ανάπλαση του υφιστάμενου πεζόδρομου μήκους 150μ επί της οδού Αγ. Παρασκευής στο κέντρο της πόλης. Η οδός εκκινεί από την κεντρική πλατεία της πόλης, για την οποία πρόσφατα εκτελέστηκαν έργα ανάπλασης και τερματίζει επί της οδού Ελευθερίας. Η οδός εμφανίζει αστοχίες στην υποδομή της με καθιζήσεις του οδοστρώματος, ρηγματώσεις κλπ καθιστώντας την κίνηση των πεζών επισφαλή. Προβλέπεται επανακατασκευή του οδοστρώματος εύρους 8,00μ και όλων των στοιχείων επί του πεζόδρομου (κράσπεδα, ζαρντινιέρες, φυτεύσεις κλπ)

Αναλυτικότερα το υπό μελέτη αντικείμενο περιλαμβάνει:

 • Αρχιτεκτονική μελέτη έργων διαμόρφωσης Ελεύθερων Χώρων και έργων ανάπλασης
 • Συγκοινωνιακή μελέτη
 • Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη υπαίθριων χώρων και υφιστάμενου κτιρίου
 • Τις υποστηρικτικές μελέτες (τοπογραφική, φυτοτεχνική, ΣΑΥ-ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης)

Κύριος σκοπός της μελέτης ανάπλασης του υφιστάμενου πεζόδρομου της οδού Αγ. Παρασκευής είναι η ασφαλής μετακίνηση των πεζών, η λειτουργική ενοποίηση και αισθητική αναβάθμιση του κέντρου της πόλης. Σε συνδυασμό με την απομάκρυνση της διαμπερούς κυκλοφορίας των οχημάτων από το κέντρο της πόλης μέσω της νέας παρακαμπτήριας οδού, θα προσφέρει ποιότητα ζωής στους κατοίκους με θετικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατ. 16) 3.363,21
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατ. 10) 1.391,03
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (κατ. 13) 956,01
ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (κατ. 9) 1.678,60
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 15.411,20
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 5.395,50
ΣΑΥ-ΦΑΥ 662,61
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 2.381,92
ΣΥΝΟΛΟ 31.240,08
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 4.686,01
ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 35.926,09
Φ.Π.Α. 24% 8.622,26
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 44.548,35

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ

Σύμφωνα με άλλη εισήγηση της Δ.Α. προς την οικονομική επιτροπή ο δήμος θα καταθέσει πρόταση για χρηματοδότηση αυτών των μελών από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”.

Η Πράξη «Μελέτες ωρίμανσης έργων του Δήμου Τυρνάβου» όπως και παραπάνω συνίσταται από τρία Υποέργα.

Το Υποέργο 1 αφορά τη «Σύνταξη Τεχνικών Μελετών για την Ωρίμανση έργου Νότιας Παράκαμψης Τυρνάβου» με προεκτιμώμενη αμοιβή βάσει Προγραμματικής Σύμβασης 396.800,00€.

Το Υποέργο 2 αφορά τη «Σύνταξη Τεχνικών Μελετών για την Ανάπλαση πάρκου Αγ. Γεωργίου Αμπελώνα» με προεκτιμώμενη αμοιβή βάσει Προγραμματικής Σύμβασης 198.400,00€.

Το Υποέργο 3 αφορά τη «Σύνταξη Τεχνικών Μελετών για την Ανάπλαση πεζόδρομου οδού Αγ. Παρασκευής» με προεκτιμώμενη αμοιβή βάσει Προγραμματικής Σύμβασης 24.800,00 €.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 620.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι προτεινόμενες Μελέτες παρουσιάζουν σημαντική σκοπιμότητα καθώς θα ωριμάσουν έργα καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Τυρνάβου.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Φορέας υλοποίησης θα ορισθεί η Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής με την οποία ο δήμος Τυρνάβου θα υπογράψει προγραμματική σύμβαση.

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου που αναφέρεται στο άρθρο 2. Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι η διάρκεια της παρούσας θα ανέλθει στους 18 μήνες από την σύναψή της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπόνηση μελετών μέσω προγραμματικών συμβάσεων με αναπτυξιακές είναι μία καινούργια διαδικασία που ουσιαστικά ακυρώνει τη διαδικασία της προκήρυξης και επιλογής αναδόχου μετά από διαγωνισμό δίνοντας τη δυνατότητα σε δημοτικές αρχές να αναθέτουν τέτοια έργα μεγάλου προϋπολογισμού σε αναπτυξιακές. Η συγκεκριμένη διαδικασία που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λάρισας και ίσως της Θεσσαλίας δέχεται την σκληρή κριτική των συνδικαλιστικών οργάνων των μηχανικών.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ