ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Η Υγειονομική Εξέταση και οι Πρακτικές Δοκιμασίες των Υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Ακαδημαϊκού Έτους 2021 – 2022, θα διεξαχθούν, από την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 μέχρι και την Τετάρτη 07 Ιουλίου 20211 και ώρες από 7:30π.μ. έως και 12:00μ.μ., εκτός από Σάββατο-Κυριακή 26-27 Ιουνίου και 3-4 Ιουλίου 2021, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Ώρες προσέλευσης υποψηφίων 7:30-10:30

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:

α) Δύο (2) μικρές φωτογραφίες

β) Το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου, γ) Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο δ) Βεβαίωση οπτικής οξύτητας

ε) Ακτινογραφία θώρακα με σχετική γνωμάτευση και φωτογραφία με σφραγίδα ζ) Καρδιογράφημα με σχετική γνωμάτευση και

Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό.

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΓΟΡΙΩΝ

Δρόμος 400 μ.

Άλμα σε μήκος, τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη,

Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6 κιλών), τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη

Κολύμβηση 50 μ. ελεύθερο.

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Δρόμος 200 μ.

Αλμα σε μήκος, τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη,

Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4 κιλών), τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη

Κολύμβηση 50 μ. ελεύθερο.

Τα αγωνίσματα (αγοριών – κοριτσιών) θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Οι υποψήφιοι με αίτησή τους, στην εξεταστική επιτροπή δηλώνουν τα τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα της κατηγορίας τους, στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν. Η δήλωσή τους αυτή δεν μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους .

Για να εξασφαλισθεί η ίση μεταχείριση των υποψηφίων, επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχουν διακριτικά στοιχεία στην αθλητική ενδυμασία τους, που τους ταυτοποιούν και τους διαφοροποιούν από τους συνυποψήφιους τους.

Επισημαίνεται ότι λόγω των συνθηκών που ισχύουν φέτος εξαιτίας του Covid-19, παρακαλούμε όπως τηρηθεί αυστηρά το πρόγραμμα, πλην των περιπτώσεων υποψηφίων των ΕΠΑΛ που εξετάζονται έως και τις 28 Ιουνίου, των υποψηφίων που συμμετέχουν στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων από 29 έως και 7 Ιουλίου καθώς και άλλων εξαιρετικών και εκτάκτων περιπτώσεων. Για τους συγκεκριμένους υποψηφίους η οικεία επιτροπή οφείλει να ορίζει, διαφορετική ημέρα εξέτασης εφόσον η ημέρα πρακτικής δοκιμασίας συμπίπτει με την ημέρα εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2414400093-92

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.

Το πρόγραμμα πρακτικών δοκιμασιών

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com